1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chạy Mưa

Cuộn trang

[Am7]Chạy mưa chạy mưa tôi đã [Em7]biến mình thành một thằng [Am7]ngốc lang thang trên [F]đường [G] [Am7]Chạy mưa chạy mưa tôi đã [Em7]thấy người người chen [Am7]lấn xô nghiêng ngang [F] dọc [G] [Am7]Thấy.. [Em7]...... người đang [Am7]ướt, mình đang ướt, đời bỗng chốc ướt [F]nhẹp giống [G]mình [Am7]thấy... [Em7]..... người vội [Am7]vã, đời vội vã chạy theo [F]những suy tư [G]mãi [Am7]Nép mình vào tận trong cơn mưa [Em7]ấy để thấy tôi như thế này [Am7]Thành thật thả mình vào trong cơn gió [F]xoáy tôi hóa ngây [G]dại [Am7]Tiếng người vội vàng chạy mưa nhanh trên [Em7]phố người vẫn đi qua đi lại [Am7]Bỗng chợt giật mình nhận ra tôi nhỏ [F]bé vẫn đứng giấu [G]mình trong [Am7]mưa.

Video hướng dẫn