highlight chords
				             [E] [D] [A] 
.  . 
 

 [E]     [D]          
. Cheers to the fricken’ weekend 
 [A]       [D]      
I drink to that , yeah yeah 
 [E]     [D]        
. Oh let the jameson sink in 
 [A]    [D]        
I drink to that, yeah yeah 
 [E]       [D]      [A]    
. Don’t let the bastards get ya down 
    [D]         [E]   
Turn it around with another round 
    [D]         [A]     [D]           
There’s a party at the bar everybody putcha glasses up and 
       [E] [D] [A] 
.  . 
        
I drink to that 
       [E] [D] [A] 
.  . 
        
I drink to that 
  [E]             [D]   [A]     
Life ’s too short to be sittin’ round miserable 
 [E]             [D]   [A]         
Pe ople gon’ talk whether you doing bad or good, yeah 
   [E]            [D]  [A]         
Got a drink on my mind and my mind on my money, yeah 
 [E]          [D]  [A]     
Lo oking so bomb gonna find me a honey 
    [E]     
Got on my Ray[B]an 
        
And I’m feeling 
         [D]       [A]  
I’m feelin’ hella cool tonight, yeah 
   [E]            [D]          [A]       
Every body’s vibin’ so don’t no body start a fight, yeah-ah-ah-ah 
 

 [E]      [D]         
. Cheers to the fricken’ weekend 
 [A]      [D]      
I drink to that , yeah yeah 
 [E]    [D]        
Oh let the jameson sink in 
 [A]      [D]      
I drink to that , yeah yeah 
   [E]     [D]       [A]    
Don’t let the bastards get ya down 
    [D]          [E]   
Turn it around with another round 
     [D]         [A]     [D]           
There’s a party at the bar everybody putcha glasses up and 
        [E] [D] [A] 
.  . 
         
I drink to that 
       [E] [D] [A] 
.  . 
        
I drink to that 
 

 

 

                            

    [E]               [D]    [A]       
Bout to hop on the bar, put it all on my card tonight, yeah 
   [E]                  
Might be mad in the morning but you know 
       [D]   [A] 
we goin hard tonight . 
 

       [E]           [D]  [A]  
It’s getting coyote ugly up in here , no tyra 
     [E]         [D]    [A]    
It’s only up from here, no downward spiral 
   [E]              [D]    [A]         
Got my raybands on and I’m feelin ’ hella cool tonight, yeah 
   [E]            [D]  [A]          
Every body’s vibin’ so don’t no body start a fight, yeahh 
 

      

    [E]    [D]         
Cheers to the fricken’ weekend 
 [A]      [D]      
I drink to tha t, yeah yeah 
 [E]    [D]        
Oh let the jameson sink in 
 [A]      [D]      
I drink to that , yeah yeah 
   [E]    [D]           
Don’t let the bastards get ya down 
    [D]      [E]    [A]   
Turn it around with another round 
    [D]         [A]        [D]        
There’s a party at the bar everybody putcha glasses up and 
      [E] [D] [A] 
.  . 
        
I drink to that 
       [E] [D] [A] 
.  . 
        
I drink to that 
       [E] [D] [A] 
.  . 
        
I drink to that 
       [E] [D] [A] 
.  . 
        
I drink to that 
       [E] [D] [A] [D] 
.  . 
        
I drink to that 
 [E] [D] [A] [D] [E] 
.   . 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cheers - Rihana

				             [E] [D] [A] 
.  . 
 

 [E]     [D]          
. Cheers to the fricken’ weekend 
 [A]       [D]      
I drink to that , yeah yeah 
 [E]     [D]        
. Oh let the jameson sink in 
 [A]    [D]        
I drink to that, yeah yeah 
 [E]       [D]      [A]    
. Don’t let the bastards get ya down 
    [D]         [E]   
Turn it around with another round 
    [D]         [A]     [D]           
There’s a party at the bar everybody putcha glasses up and 
       [E] [D] [A] 
.  . 
        
I drink to that 
       [E] [D] [A] 
.  . 
        
I drink to that 
  [E]             [D]   [A]     
Life ’s too short to be sittin’ round miserable 
 [E]             [D]   [A]         
Pe ople gon’ talk whether you doing bad or good, yeah 
   [E]            [D]  [A]         
Got a drink on my mind and my mind on my money, yeah 
 [E]          [D]  [A]     
Lo oking so bomb gonna find me a honey 
    [E]     
Got on my Ray[B]an 
        
And I’m feeling 
         [D]       [A]  
I’m feelin’ hella cool tonight, yeah 
   [E]            [D]          [A]       
Every body’s vibin’ so don’t no body start a fight, yeah-ah-ah-ah 
 

 [E]      [D]         
. Cheers to the fricken’ weekend 
 [A]      [D]      
I drink to that , yeah yeah 
 [E]    [D]        
Oh let the jameson sink in 
 [A]      [D]      
I drink to that , yeah yeah 
   [E]     [D]       [A]    
Don’t let the bastards get ya down 
    [D]          [E]   
Turn it around with another round 
     [D]         [A]     [D]           
There’s a party at the bar everybody putcha glasses up and 
        [E] [D] [A] 
.  . 
         
I drink to that 
       [E] [D] [A] 
.  . 
        
I drink to that 
 

 

 

                            

    [E]               [D]    [A]       
Bout to hop on the bar, put it all on my card tonight, yeah 
   [E]                  
Might be mad in the morning but you know 
       [D]   [A] 
we goin hard tonight . 
 

       [E]           [D]  [A]  
It’s getting coyote ugly up in here , no tyra 
     [E]         [D]    [A]    
It’s only up from here, no downward spiral 
   [E]              [D]    [A]         
Got my raybands on and I’m feelin ’ hella cool tonight, yeah 
   [E]            [D]  [A]          
Every body’s vibin’ so don’t no body start a fight, yeahh 
 

      

    [E]    [D]         
Cheers to the fricken’ weekend 
 [A]      [D]      
I drink to tha t, yeah yeah 
 [E]    [D]        
Oh let the jameson sink in 
 [A]      [D]      
I drink to that , yeah yeah 
   [E]    [D]           
Don’t let the bastards get ya down 
    [D]      [E]    [A]   
Turn it around with another round 
    [D]         [A]        [D]        
There’s a party at the bar everybody putcha glasses up and 
      [E] [D] [A] 
.  . 
        
I drink to that 
       [E] [D] [A] 
.  . 
        
I drink to that 
       [E] [D] [A] 
.  . 
        
I drink to that 
       [E] [D] [A] 
.  . 
        
I drink to that 
       [E] [D] [A] [D] 
.  . 
        
I drink to that 
 [E] [D] [A] [D] [E] 
.   . 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com