highlight chords
1. [Dm] Trên thập [Gm] giá Chúa gục đầu chết [Dm] lặng
Bầu trời [Gm] mây tăm [A7] tối khắp quanh [Dm] miền 
Nơi Chí Thánh, bức [D7] màn xé ra làm [Gm] đôi 
Niềm thương [A7] đau tràn khắp chốn [Dm] thê lương 
Ôi [D] Jêsus Con [Bm] Trời đến đây vì [Em] ai? 
Để giờ [G] nầy thân [A7] Ngài mang đau [D] đớn 
Lời Ngài [Bb] phán bão tố, ác ma liền [Em] biến tan 
Nhưng bây [A7] giờ Ngài gánh chén [Dm] đau thương
2. Trong giờ [Gm] cuối môn đồ lìa [Dm] xa Ngài
Người cười [Gm] chê khi [A7] Chúa gánh nhục [Dm] hình 
Bao khốn khó thân [D7] Ngài nát tan vì [Gm] ai? 
Vì nhân [A7] gian thập giá Chúa [Dm] vui mang
[D] Gô-gô-tha hông [Bm] Ngài huyết tuôntràn [Em] lan
Để tội [G] tình nhân [A7] loại được tha [D] thứ
Vì Thượng [Bb] Đế cứu vớt kiếp con người [Em] khổ đau
Nên Con [A7] Ngài đành phó thân [Dm] hi sinh
3. Trong màn [Gm] tối bao người tìm đến [Dm] Ngài 
Đời buồn [Gm] đau u [A7] ám nên vui [Dm] mừng 
Cha Chí Ái xoá sạch [D7] hết mọi tội [Gm] nhơ 
Về bên [A7] Cha về với Đấng [Dm] yêu thương
Jêsus [D] ơi xin [Bm] Ngài giúp con từng [Em] giây
Nguyện cùng [G] Ngài song [A7] hành qua sóng [D] gió
Ngài hạ [Bb] thế đến với những tâm hồn [Em] vỡ tan 
Đến với [A7] Ngài nhận lấy phước [Dm] thiêng liêng
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chén đau thương

Samuel Pan
1. [Dm] Trên thập [Gm] giá Chúa gục đầu chết [Dm] lặng
Bầu trời [Gm] mây tăm [A7] tối khắp quanh [Dm] miền 
Nơi Chí Thánh, bức [D7] màn xé ra làm [Gm] đôi 
Niềm thương [A7] đau tràn khắp chốn [Dm] thê lương 
Ôi [D] Jêsus Con [Bm] Trời đến đây vì [Em] ai? 
Để giờ [G] nầy thân [A7] Ngài mang đau [D] đớn 
Lời Ngài [Bb] phán bão tố, ác ma liền [Em] biến tan 
Nhưng bây [A7] giờ Ngài gánh chén [Dm] đau thương
2. Trong giờ [Gm] cuối môn đồ lìa [Dm] xa Ngài
Người cười [Gm] chê khi [A7] Chúa gánh nhục [Dm] hình 
Bao khốn khó thân [D7] Ngài nát tan vì [Gm] ai? 
Vì nhân [A7] gian thập giá Chúa [Dm] vui mang
[D] Gô-gô-tha hông [Bm] Ngài huyết tuôntràn [Em] lan
Để tội [G] tình nhân [A7] loại được tha [D] thứ
Vì Thượng [Bb] Đế cứu vớt kiếp con người [Em] khổ đau
Nên Con [A7] Ngài đành phó thân [Dm] hi sinh
3. Trong màn [Gm] tối bao người tìm đến [Dm] Ngài 
Đời buồn [Gm] đau u [A7] ám nên vui [Dm] mừng 
Cha Chí Ái xoá sạch [D7] hết mọi tội [Gm] nhơ 
Về bên [A7] Cha về với Đấng [Dm] yêu thương
Jêsus [D] ơi xin [Bm] Ngài giúp con từng [Em] giây
Nguyện cùng [G] Ngài song [A7] hành qua sóng [D] gió
Ngài hạ [Bb] thế đến với những tâm hồn [Em] vỡ tan 
Đến với [A7] Ngài nhận lấy phước [Dm] thiêng liêng

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com