1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chén đau thương

Cuộn trang

1. [Dm] Trên thập [Gm] giá Chúa gục đầu chết [Dm] lặng Bầu trời [Gm] mây tăm [A7] tối khắp quanh [Dm] miền Nơi Chí Thánh, bức [D7] màn xé ra làm [Gm] đôi Niềm thương [A7] đau tràn khắp chốn [Dm] thê lương Ôi [D] Jêsus Con [Bm] Trời đến đây vì [Em] ai? Để giờ [G] nầy thân [A7] Ngài mang đau [D] đớn Lời Ngài [Bb] phán bão tố, ác ma liền [Em] biến tan Nhưng bây [A7] giờ Ngài gánh chén [Dm] đau thương 2. Trong giờ [Gm] cuối môn đồ lìa [Dm] xa Ngài Người cười [Gm] chê khi [A7] Chúa gánh nhục [Dm] hình Bao khốn khó thân [D7] Ngài nát tan vì [Gm] ai? Vì nhân [A7] gian thập giá Chúa [Dm] vui mang [D] Gô-gô-tha hông [Bm] Ngài huyết tuôntràn [Em] lan Để tội [G] tình nhân [A7] loại được tha [D] thứ Vì Thượng [Bb] Đế cứu vớt kiếp con người [Em] khổ đau Nên Con [A7] Ngài đành phó thân [Dm] hi sinh 3. Trong màn [Gm] tối bao người tìm đến [Dm] Ngài Đời buồn [Gm] đau u [A7] ám nên vui [Dm] mừng Cha Chí Ái xoá sạch [D7] hết mọi tội [Gm] nhơ Về bên [A7] Cha về với Đấng [Dm] yêu thương Jêsus [D] ơi xin [Bm] Ngài giúp con từng [Em] giây Nguyện cùng [G] Ngài song [A7] hành qua sóng [D] gió Ngài hạ [Bb] thế đến với những tâm hồn [Em] vỡ tan Đến với [A7] Ngài nhận lấy phước [Dm] thiêng liêng

Video hướng dẫn