Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chênh vênh

Cuộn trang

[G] [F#m] [Em] [C] [G] [Am] x2 Thương [G] em anh [D] trèo non [Em] cao Mua [D] mưa thâu [G] mây tan [D] mệnh bạc Thương [G] em anh [D] lội sông [Em] sâu Trôi [D] hương trôi [G] hoa tan [D] phận ngọc. [C] Còn chần chờ [Em] chi [D] hỡi [C] anh [Am] Hôn em, ôm em [Em] cho nát chênh [Am] vênh [C] Ừ tình là [Em] điên [D] khát [C] say [Am] Hôn em, ôm em [Em] sao nát chênh [Am] vênh. Thương [G] em thương [D] tình đa [Em] mang Yêu [D] trăng ba [G] mươi quên [D] mình Thương [G] tôi thương [D] phận long [Em] đong Yêu [D] tan mong [G] manh tan [D] nhât nguyệt Thương [G] tâm