1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chỉ có một người

Cuộn trang

1. Còn đâu mùa [Dm] thu Mặt [Bb] hồ in [D7] nước bóng cô [Gm] liêu [C] Lá vàng se [F] kết Đôi [Bb] lòng chung [Am] hoà nhịp tình [Dm] yêu. Bâng khuâng nhìn [Gm] nhau Thầm [C] trao nguyện ước đến mai [F] sau Chí [Bb] trai đã trọn vẹn câu [C] thề Tình [Bb] mình hoà [Am] vui mối duyên [Dm] đầu. ĐK: Đêm nay biên [Bm] giới Gió mùa thu lạnh lùng người [F#m] ơi Sao khuya lấp [A] lánh Không [Bm] làm sáng [E7] lại một khung [A] trời. [D] Là trai đất [G] nước Khi [Em] mình chưa trọn nợ núi [F#m] sông Chưa [Bm] về cho tình còn nhớ [F#m] mong Để [A] người yêu kể nốt chuyện [D] lòng. 2. Ngày mai người [Dm] ơi Khải [Bb] hoàn chiến [D7] thắng khắp nơi [Gm] nơi [C] Có thuyền neo [F] bến Chim [Bb] chiều không [Am] buồn vì lìa [Dm] đôi. Mưa thu nhẹ [Gm] rơi Làm [C] sao không ướt áo em [F] ơi Áo [Bb] màu trinh vẹn tình mong [C] đợi Đời [Bb] anh chỉ [Am] yêu có một [Dm] người.

Video hướng dẫn