highlight chords
Người ra [Dm] đi để [Gm] sầu úa lên [C] trăng [F] vàng 
Để [Bb] xuân chết [E] trên đời [A] vắng 
[Dm] Lệ chia ly nàng [Gm] còn thấm đôi vai [C] này 
Tạ [F] từ mà nụ [Bb] hôn nồng đêm [E] cuối vẫn còn tha [A] thiết
Em [Gm] hỡi mình [C] đã không chung tình [F] duyên xa [Dm] rồi 
[Em] Ta hờn [A] trách nhau chi cho [Dm] lòng nghẹn ngào chua [D] xót 
[Gm] Thôi mình [C] xoá cho nhau niềm [F] đau cơn [Dm] hận 
[E] Để thuyền lòng nhẹ sang [A] ngang
[Dm] Mối tình đầu [Gm] lắm chôn sâu 
Khi em qua [A] cầu làm hành trang ta tiễn [Dm] nhau [A] 
[Dm] Biết rằng đời [Gm] sẽ quên mau 
Hãy coi như [A] mình chẳng hề quen [Dm] nhau
Nàng ra [Dm] đi tìm [Gm] hạnh phúc cho riêng [C] mình 
[F] Còn lại lòng [Bb] ta chết [E] trong khung trời im [A] vắng 
[Dm] Sầu đơn côi tình [Gm] buồn khắc sâu trong [C] hồn 
Trọn [F] đời chẳng hề [Bb] nguôi nhìn chăn [E] gối hương nồng chưa [A] dứt
Người yêu [Gm] hỡi mình [C] xoá cho nhau niềm [F] đau cơn [Dm] hận 
[Em] Để thuyền [A] em nhẹ ghé sang ngang xuôi [Dm] chiều tìm vui duyên [D] mới 
Đường muôn [Gm] lối hình [C] bóng theo ta ngày [F] đêm không [Dm] rời 
[E] Đời còn mình em [A] thôi!
[Dm] Mối tình đầu [Gm] lắm chôn sâu 
Khi em qua [A] cầu làm hành trang ta tiễn [Dm] nhau [A] 
[Dm] Biết rằng đời [Gm] sẽ quên mau 
Hãy coi như [A] mình chẳng hề quen [Dm] nhau
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chỉ còn mình anh

Nhạc Ngoại , Lữ Liên
Người ra [Dm] đi để [Gm] sầu úa lên [C] trăng [F] vàng 
Để [Bb] xuân chết [E] trên đời [A] vắng 
[Dm] Lệ chia ly nàng [Gm] còn thấm đôi vai [C] này 
Tạ [F] từ mà nụ [Bb] hôn nồng đêm [E] cuối vẫn còn tha [A] thiết
Em [Gm] hỡi mình [C] đã không chung tình [F] duyên xa [Dm] rồi 
[Em] Ta hờn [A] trách nhau chi cho [Dm] lòng nghẹn ngào chua [D] xót 
[Gm] Thôi mình [C] xoá cho nhau niềm [F] đau cơn [Dm] hận 
[E] Để thuyền lòng nhẹ sang [A] ngang
[Dm] Mối tình đầu [Gm] lắm chôn sâu 
Khi em qua [A] cầu làm hành trang ta tiễn [Dm] nhau [A] 
[Dm] Biết rằng đời [Gm] sẽ quên mau 
Hãy coi như [A] mình chẳng hề quen [Dm] nhau
Nàng ra [Dm] đi tìm [Gm] hạnh phúc cho riêng [C] mình 
[F] Còn lại lòng [Bb] ta chết [E] trong khung trời im [A] vắng 
[Dm] Sầu đơn côi tình [Gm] buồn khắc sâu trong [C] hồn 
Trọn [F] đời chẳng hề [Bb] nguôi nhìn chăn [E] gối hương nồng chưa [A] dứt
Người yêu [Gm] hỡi mình [C] xoá cho nhau niềm [F] đau cơn [Dm] hận 
[Em] Để thuyền [A] em nhẹ ghé sang ngang xuôi [Dm] chiều tìm vui duyên [D] mới 
Đường muôn [Gm] lối hình [C] bóng theo ta ngày [F] đêm không [Dm] rời 
[E] Đời còn mình em [A] thôi!
[Dm] Mối tình đầu [Gm] lắm chôn sâu 
Khi em qua [A] cầu làm hành trang ta tiễn [Dm] nhau [A] 
[Dm] Biết rằng đời [Gm] sẽ quên mau 
Hãy coi như [A] mình chẳng hề quen [Dm] nhau

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com