Chỉ còn những mùa nhớ

≣≣
1. Góc phố [Ebm] này nơi mình quen [Bbm] nhau
Có những [B] chiều mưa rơi ướt [F#] vai
Có những [Ebm] lần mình hẹn ngày [C#] mai
Hẹn yêu [Abm] mãi hẹn chung lối [Bb7] đi
2. Có một [Ebm] lần anh chẳng qua [Bbm] nữa
Cứ thế [B] xa xa mãi nơi [F#] em
Để những [Ebm] mùa nhuộm màu thương [C#] nhớ
Phố xa [Abm] xôi đã vãng người [Ebm] qua
ĐK: Còn lại anh còn bao yêu [C#] thương
Nơi góc [B] phố bóng em xa [F#] mờ
Và con [Ebm] tim anh dành nơi [Bbm] ai
Là bờ [B] vai là màu tóc [Bb7] rối
Mùa thu [Ebm] sang hàng cây xao [C#] xác
Lá rơi [B] đầy đã qua ngày [F#] xanh
Ngược thời [Ebm] gian ngược về quá [Bbm] khứ
Có trái [Abm] tim đã [Bb7] hoá vụn [Ebm] vỡ
* Lập lại từ đầu --- ĐK Tăng ½ tone lên [Em] ----
ĐK: Còn lại [Em] anh còn bao yêu [D] thương
Nơi góc [C] phố bóng em xa [G] mờ
Và con [Em] tim anh dành nơi [Bm] ai
Là bờ [C] vai là màu tóc [B7] rối
Mùa thu [Em] sang hàng cây xao [D] xác
Lá rơi [C] đầy đã qua ngày [G] xanh
Ngược thời [Em] gian ngược về quá [Bm] khứ
Có trái [Am] tim đã [B7] hoá vụn [Em] vỡ
Tăng ½ tone lên [Fm] ----------
ĐK: Còn [Fm] lại anh còn bao yêu [Eb] thương
Nơi góc [C#] phố bóng em xa [Ab] mờ
Và con [Fm] tim anh dành nơi [Cm] ai
Là bờ [C#] vai là màu tóc [C7] rối
Mùa thu [Fm] sang hàng cây xao [Eb] xác
Lá rơi [C#] đầy đã qua ngày [Ab] xanh
Ngược thời [Fm] gian ngược về quá [Cm] khứ
Có trái [Bbm] tim đã [C7] hoá vụn [Fm] vỡ
* Chắc bây [Fm] giờ nơi này yên [Cm] ấm
Nếu như [C#] anh không nói cách [Ab] xa
Để những [Fm] mùa nhuộm màu thương [Eb] nhớ
Phố xa [Bbm] xôi đã vãng người [Fm] qua
Danh sách hợp âm (Click để tắt)