Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chỉ còn những mùa nhớ

Cuộn trang

1. Góc phố [Ebm] này nơi mình quen [Bbm] nhau Có những [B] chiều mưa rơi ướt [F#] vai Có những [Ebm] lần mình hẹn ngày [C#] mai Hẹn yêu [Abm] mãi hẹn chung lối [Bb7] đi 2. Có một [Ebm] lần anh chẳng qua [Bbm] nữa Cứ thế [B] xa xa mãi nơi [F#] em Để những [Ebm] mùa nhuộm màu thương [C#] nhớ Phố xa [Abm] xôi đã vãng người [Ebm] qua ĐK: Còn lại anh còn bao yêu [C#] thương Nơi góc [B] phố bóng em xa [F#] mờ Và con [Ebm] tim anh dành nơi [Bbm] ai Là bờ [B] vai là màu tóc [Bb7] rối Mùa thu [Ebm] sang hàng cây xao [C#] xác Lá rơi [B] đầy đã qua ngày [F#] xanh Ngược thời [Ebm] gian ngược về quá [Bbm] khứ Có trái [Abm] tim đã [Bb7] hoá vụn [Ebm] vỡ * Lập lại từ đầu --- ĐK Tăng ½ tone lên [Em] ---- ĐK: Còn lại [Em] anh còn bao yêu [D] thương Nơi góc [C] phố bóng em xa [G] mờ Và con [Em] tim anh dành nơi [Bm] ai Là bờ [C] vai là màu tóc [B7] rối Mùa thu [Em] sang hàng cây xao [D] xác Lá rơi [C] đầy đã qua ngày [G] xanh Ngược thời [Em] gian ngược về quá [Bm] khứ Có trái [Am] tim đã [B7] hoá vụn [Em] vỡ Tăng ½ tone lên [Fm] ---------- ĐK: Còn [Fm] lại anh còn bao yêu [Eb] thương Nơi góc [C#] phố bóng em xa [Ab] mờ Và con [Fm] tim anh dành nơi [Cm] ai Là bờ [C#] vai là màu tóc [C7] rối Mùa thu [Fm] sang hàng cây xao [Eb] xác Lá rơi [C#] đầy đã qua ngày [Ab] xanh Ngược thời [Fm] gian ngược về quá [Cm] khứ Có trái [Bbm] tim đã [C7] hoá vụn [Fm] vỡ * Chắc bây [Fm] giờ nơi này yên [Cm] ấm Nếu như [C#] anh không nói cách [Ab] xa Để những [Fm] mùa nhuộm màu thương [Eb] nhớ Phố xa [Bbm] xôi đã vãng người [Fm] qua