1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chỉ còn trái tim

Cuộn trang

1. Này [G] em tôi không còn [Em] gì Chỉ [C] còn một trái tim [D] thôi Dễ [Bm] thương như viên kẹo [D] nhỏ Ngọt [D7] ngào như những bờ [G] môi. Này [C] em sao không trả lời Vì [Bm] sao em không trả [D] lời Để [Bm] lòng tôi ưu [Am] tư Để [Cm] lòng tôi giá [G] băng. ĐK: Tôi [G] buồn bã xuống chợ [E] đời rao [Am] bán Tôi rao [D] hoài rao mãi đến khan [G] hơi [C] Ai thất tình mua [G] lấy trái tim không [D] Ai thất tình mua [G] lấy trái tim không [C] Em mỉm [D] cười mỉa [G] mai. [C] [G] Từ [G] đó tôi như dại [Em] khờ Cầm [C] trái tim đi lơ [D] ngơ Chợ [Bm] đã vắng tanh người [D] rồi Tôi vô [Cm] tình làm [D] trái tim [G] rơi.

Video hướng dẫn