1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chỉ còn trong ký ức

Cuộn trang

Vòng hợp âm: [Em] [C] [G] [D] Vì sao em [Em] ơi tất cả chuyện này Chẳng thể nào [C] cho vơi Cứ nhớ hoài về một phút nào [G] buông lơi Chẳng thể nào thảnh [D] thơi người ơi. Vì sao chia [Em] tay cảm giác Còn lại vẫn thế ở [C] ngay đây Những nỗi lòng nào [G] đâu hay Níu lấy những phút [D] giây trong vòng tay. Chỉ vì [Em] quá yếu đuối nước mắt tiếc nuối Không dám [C] ôm em khi em đang buông xuôi Có lẽ [G] anh, có lẽ do [D] anh Vì anh [Em] quá cố chấp nên muốn bất chấp Không nghĩ [C] em đang vui hay em Đang lo cho chúng [G] ta, đang lo cho chúng [D] ta. ĐK: Người [Em] hỡi khi lìa xa anh mới chợt nhận [C] ra Khi cần em anh viết lên khúc [G] ca Từng ngày qua người ở nơi phương [D] xa Mong cho em yêu đừng vấp [Em] ngã. Cho dù anh níu kéo thì rồi [C] sao Em hãy quên đi nhũng thứ ta đã [G] trao Dù lòng anh thời gian thêm nôn [D] nao Anh tiếc một cuộc tình hư [Em] hao.

Video hướng dẫn