1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chỉ một Chúa thôi

Thế Thông - Khương Huệ
Nguồn: thanhcavietnam.net