highlight chords
				             [Em]        [D]       [Em]         
. Nhà tôi trên bến sông có chiếc cầu nhỏ cong cong . 
          [D]       [G]   
Hàng cau dưới nắng trong lá trầu không 
 [Dm]        [E7]       [Am]        
. Chị tôi trông dễ thương bán rau chợ cầu Ðông í a 
 [Em]   [D]    [Em]  [Am] [G] [D/F#] [Em] 
. Chị tôi chưa lấy chồng  . 
 

         [D]     [Em]          
Thời con gái lưng ong có bao người thầm mong theo 
        [D]       [G]  
Mẹ dục con gái yêu lấy chồng đi 
 [Dm]         [E7]      [Am]       
. Chị thương hai đứa em thương mẹ già con đau í a 
 [Em]   [D]    [Em]   [Am] [G] [D/F#] [Em] 
. Chị tôi chưa lấy chồng.  . 
 

         [D]       [Em]         
Rồi mẹ tôi khuất xa, chúng tôi không còn thơ ngây 
        [D]     [G]     
Chị lại lo các em chuyện chồng con 
 [Dm]        [E7]      [Am]         
. Ngày chia tay bến sông thấy chị buồn mà thương í a 
 [Em]   [D]    [Em]   
. Chị tôi chưa lấy chồng. 
 

         [D]      [Em]         
Rồi một đêm sáng trong có một người đàn ông qua 
        [D]    [G]   
Họ về xây chiếc cầu nối bờ vui 
 [Dm]       [E7]       [Am]        
. Gặp chị tôi dễ thương mới xin lời cầu hôn í a 
 [Em]    [D]    [Em]   [Am] [G] [D/F#] [Em] 
. Chị cũng muốn lấy chồng.  . 
 

 

        [D]       [Em]        
Cầu xây xong đã lâu không thấy người về đưa dâu 
         [D]    [G]    
Ðể chị tôi ngóng chờ mắt lệ nhòa 
 [Dm]        [E7]     [Am]         
. Hàng cau đâu trái cau bao lá trầu buồn rơi theo 
 [Em]   [D]    [Em]   [Am] [G] [D/F#] [Em] 
. Chị tôi chưa lấy chồng.  . 
 

         [D]     [Em]        
Nhiều năm xa cách xa tôi trở về làng quê thăm 
         [D]   [G]     
Nhìn hàng cau xác xơ lá trầu khô 
 [Dm]      [E7]      [Am]            
. Mộ chị tôi bé xinh đứng bên cầu thương nhớ mêng mông 
 [Em]   [D]    [Em]       [D] [Em] 
. Chị ơi sao vẫn chưa lấy chồng. . 
 

 [Am]   [G]  [D/F#] [Em]    
. Chị tôi chưa lấy chồng... 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chị tôi - Bằng Kiều

				             [Em]        [D]       [Em]         
. Nhà tôi trên bến sông có chiếc cầu nhỏ cong cong . 
          [D]       [G]   
Hàng cau dưới nắng trong lá trầu không 
 [Dm]        [E7]       [Am]        
. Chị tôi trông dễ thương bán rau chợ cầu Ðông í a 
 [Em]   [D]    [Em]  [Am] [G] [D/F#] [Em] 
. Chị tôi chưa lấy chồng  . 
 

         [D]     [Em]          
Thời con gái lưng ong có bao người thầm mong theo 
        [D]       [G]  
Mẹ dục con gái yêu lấy chồng đi 
 [Dm]         [E7]      [Am]       
. Chị thương hai đứa em thương mẹ già con đau í a 
 [Em]   [D]    [Em]   [Am] [G] [D/F#] [Em] 
. Chị tôi chưa lấy chồng.  . 
 

         [D]       [Em]         
Rồi mẹ tôi khuất xa, chúng tôi không còn thơ ngây 
        [D]     [G]     
Chị lại lo các em chuyện chồng con 
 [Dm]        [E7]      [Am]         
. Ngày chia tay bến sông thấy chị buồn mà thương í a 
 [Em]   [D]    [Em]   
. Chị tôi chưa lấy chồng. 
 

         [D]      [Em]         
Rồi một đêm sáng trong có một người đàn ông qua 
        [D]    [G]   
Họ về xây chiếc cầu nối bờ vui 
 [Dm]       [E7]       [Am]        
. Gặp chị tôi dễ thương mới xin lời cầu hôn í a 
 [Em]    [D]    [Em]   [Am] [G] [D/F#] [Em] 
. Chị cũng muốn lấy chồng.  . 
 

 

        [D]       [Em]        
Cầu xây xong đã lâu không thấy người về đưa dâu 
         [D]    [G]    
Ðể chị tôi ngóng chờ mắt lệ nhòa 
 [Dm]        [E7]     [Am]         
. Hàng cau đâu trái cau bao lá trầu buồn rơi theo 
 [Em]   [D]    [Em]   [Am] [G] [D/F#] [Em] 
. Chị tôi chưa lấy chồng.  . 
 

         [D]     [Em]        
Nhiều năm xa cách xa tôi trở về làng quê thăm 
         [D]   [G]     
Nhìn hàng cau xác xơ lá trầu khô 
 [Dm]      [E7]      [Am]            
. Mộ chị tôi bé xinh đứng bên cầu thương nhớ mêng mông 
 [Em]   [D]    [Em]       [D] [Em] 
. Chị ơi sao vẫn chưa lấy chồng. . 
 

 [Am]   [G]  [D/F#] [Em]    
. Chị tôi chưa lấy chồng... 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com