1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chị Tôi - Mỹ Linh

Cuộn trang

Tempo:65[B]oston(6/8) Intro: Ablib: Thế- [Am]-là chị ơi, rụng bông hoa gạo Ô- [Dm]-hay, trời không nín- [Em]-gió cho ngày chị- [Am]- sinh Ngày chị[B]oston- [Am]-sinh, trời cho làm thơ Cho nét buồn- [Dm]-vui bốn mùa- [Am]-trăn trở Cho làm câu- [Am]-hát để- [Em]-người lý- [Am]-lơi(nhac) Ngày chị- [Am]-sinh, trời cho làm- [F]-thơ Vấn- [A7]-vương với sợi tơ- [Dm]-trời Tình riêng bỏ- [Am]-chợ Tình- [Em]-ngườiđa- [Am]-đoan.(nhac) Thế- [Am]-là chị ơi, rụng bông hoa gạo Ô- [Dm]-hay, trời không- [Em]-nín gió cho ngày chị- [Am]-sinh Ngày chị sinh, trời cho làm thơ Cho nét buồn- [Dm]-vui bốn mùa- [Am]-trăn trở Cho làm câu hát để- [Em]-người lý- [Am]-lơi(nhac) Ngày chị sinh, trời cho làm- [F]-thơ Vấn- [A7]-vương với sợi tơ- [Dm]-trời Tình riêng bỏ chợ Tình- [Em]-người đa- [Am]-đoan(Fin) (Gian tấu: Quay lại sin a tempo)

Video hướng dẫn