Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chị tôi

Cuộn trang

Thế [Gm] là chị [D7] ơi, rụng bông hoa [Gm] gạo Ô [Cm] hay, trời không nín [F] gió cho ngày chị [Gm] sinh Ngày chị [Eb] sinh, trời cho làm [Gm] thơ Cho nét buồn [Eb] vui bốn mùa trăn [Gm] trở Cho làm câu [D7] hát để người lý [Gm] lơi. Ngày chị [Eb] sinh, trời cho làm [Gm] thơ Vấn vương với sợi tơ [Cm] trời Tình riêng bỏ [Gm] chợ Tình [D7] người đa [Gm] đoan.