1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chia Xa - Trường Vũ

Cuộn trang

Đêm [Dm]nay còn gần nhau Ngày [Gm]mai cách xa rồi khiến kẻ đi [Dm]người ở Đêm [Gm]nay còn gần nhau ngày mai gác [A7]trọ này sẽ vắng [Dm]đi một người Một [F]người trong bạn tốt, một người [Bb]vui cùng sớt buồn thời gánh [A7]cả đôi Một người [Gm]đêm từng [Bb]đêm, cùng nhường chăn xẻ gối bạn [A7]thân [Dm]nhất trên đời Bao năm ở gần nhau, gần nhau mến nhau từng hút thuốc chung một điếu Đêm nay buồn làm sao, ngày mai tiễn đưa bạn lúc túi không còn tiền Ngồi nhìn nhau thèm thuốc, hộp đựng không một điếu bình cạn hết cà phê Trời nực môi cạn khô, trà đậm không một tách để vui với bạn hiền Bên [Gm]nhau ngồi xuông mình [Bb]thức suốt một đêm thật [F]dài Đêm không [Gm]rượu thơm trà quý [F]nước lạnh uống làm [A7]vui Thân nhau lòng thanh đạm mới chính là đôi bạn nghèo Thân nhau [Gm]hàn vi cũng có lúc [A7]giàu sang [Dm]đừng thiếu

Video hướng dẫn