1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chiếc áo cô đơn

Cuộn trang

1. Ai cũng muốn [Am] được một người yêu dễ [Em] thương Ai cũng muốn được một người yêu thật [Am] hiền Còn chuyện giàu [Dm] sang mỗi người một suy [C] nghĩ Miễn là yêu nhau đi đến hết cuộc [E7] đời 2. Tôi cũng có [Am] đươc một người yêu dễ [Em] thương Nhưng em chỉ được ở những phút ban [Am] đầu Vì người đổi [Dm] thay xem tình như chiếc [C] áo Áo cũ đi rồi em [Em] vội vàng em [Am] thay ĐK: Em [Am] mặc áo mới chắc giờ này rất [G] vui Mong người đừng [C] quên những chiếc [G] áo ngày xưa [C] ấy Dù là phải [Dm] thay nhưng [G] người đừng bỏ [C] đi Để áo cô [B7] đơn hao mòn vì năm [E7] tháng Yêu là như [Am] thế thế mới là biết [G] yêu Yêu mà chẳng [C] đau như [G] thế chẳng phải [C] yêu Giờ thì đã hiểu [Dm] ra yêu [G] là phải thứ [C] tha Như là chiếc [Em] áo em [G] thay rồi mặc [Am] lại

Video hướng dẫn