highlight chords
				            [Dm]           
Nghe những nụ tàn phai 
[G]        [A7]  
Lăn trên vai em gầy 
          
Vay mấy sợi đàn đau 
        [Dm]  
Tôi phủ dụ lời mình 
 

          
Tôi hái vội mùa thu 
[G]          [A7] 
Sau mây nhanh phong mù 
          
Nghe có trời mưa qua 
         [Dm]  
Chia áo người yêu xa ! 
 

[G]           [A7] 
Thương dáng đứng chơ vơ 
  [Dm]         
Em chờ ai về nối lại 
          [E7]   
Lồng ngực tình lên nhanh 
            [Dm]  
Ôi lồng ngực tình mong manh 
 

[G]          [A7]  
Thương mái tóc thôi bay 
  [Dm]         
Em chờ ai về nối lại 
         [E7]  
Lời mặn nồng năm xưa 
          [Dm]  
Ôi lời mặn nồng yêu xưa 
 

          
Tôi hái vội mùa sau 
[G]            [A7]  
Chợt nghe rơi mấy ngọn sầu 
            
Theo cuối ngày tàn mau 
           [Dm]  
Lời tôi ngủ mãi trăm năm 
 

           
Tôi hái vội ngày mai 
[G]            [A7]  
Chợt nghe rơi mấy ngọn gầy 
             
Quên chút tình không may 
            [A]  
Lời tôi nằm khuất trong cây 
              
Chia xa ..trọ giữa lòng tay 
     [A7]         [D]   
Tôi về ở đậu trên mây trời buồn 
 

            [A7]   
Nhớ người lạc cuối mùa thương 
                 [D]   
Câu kinh chợt rụng nửa đường tình duyên 
           [A]  
Rơi mù giọng buồn tôi lên 
     [E]     [D9]  [Dm]     
Ru em ngủ giữa buồn tênh mắt người 
 

           
Em nay trọ giữa bờ mi 
     [A7]         [D]   
Tôi về ở đậu trong bi kịch buồn 
           [A7]   
Tay người ở với tình thương 
                [D]  
Tim tôi về trọ giữa buồng ngực em 
           [A]  
Nhớ ngày hạnh ngộ tôi đi 
      [E]   [D9] [Dm]     
Ru em vụng nở từ bi tháng ngày 
 

          
Tôi hái vội mùa thu 
[G]          [A7] 
Sau mây nhánh phong mù 
           
Nghe có trời mưa qua 
         [Dm]   
Chia áo người yêu xa... 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chiếc áo người chia xa

				            [Dm]           
Nghe những nụ tàn phai 
[G]        [A7]  
Lăn trên vai em gầy 
          
Vay mấy sợi đàn đau 
        [Dm]  
Tôi phủ dụ lời mình 
 

          
Tôi hái vội mùa thu 
[G]          [A7] 
Sau mây nhanh phong mù 
          
Nghe có trời mưa qua 
         [Dm]  
Chia áo người yêu xa ! 
 

[G]           [A7] 
Thương dáng đứng chơ vơ 
  [Dm]         
Em chờ ai về nối lại 
          [E7]   
Lồng ngực tình lên nhanh 
            [Dm]  
Ôi lồng ngực tình mong manh 
 

[G]          [A7]  
Thương mái tóc thôi bay 
  [Dm]         
Em chờ ai về nối lại 
         [E7]  
Lời mặn nồng năm xưa 
          [Dm]  
Ôi lời mặn nồng yêu xưa 
 

          
Tôi hái vội mùa sau 
[G]            [A7]  
Chợt nghe rơi mấy ngọn sầu 
            
Theo cuối ngày tàn mau 
           [Dm]  
Lời tôi ngủ mãi trăm năm 
 

           
Tôi hái vội ngày mai 
[G]            [A7]  
Chợt nghe rơi mấy ngọn gầy 
             
Quên chút tình không may 
            [A]  
Lời tôi nằm khuất trong cây 
              
Chia xa ..trọ giữa lòng tay 
     [A7]         [D]   
Tôi về ở đậu trên mây trời buồn 
 

            [A7]   
Nhớ người lạc cuối mùa thương 
                 [D]   
Câu kinh chợt rụng nửa đường tình duyên 
           [A]  
Rơi mù giọng buồn tôi lên 
     [E]     [D9]  [Dm]     
Ru em ngủ giữa buồn tênh mắt người 
 

           
Em nay trọ giữa bờ mi 
     [A7]         [D]   
Tôi về ở đậu trong bi kịch buồn 
           [A7]   
Tay người ở với tình thương 
                [D]  
Tim tôi về trọ giữa buồng ngực em 
           [A]  
Nhớ ngày hạnh ngộ tôi đi 
      [E]   [D9] [Dm]     
Ru em vụng nở từ bi tháng ngày 
 

          
Tôi hái vội mùa thu 
[G]          [A7] 
Sau mây nhánh phong mù 
           
Nghe có trời mưa qua 
         [Dm]   
Chia áo người yêu xa... 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com