1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chiếc bóng công viên

Cuộn trang

[Em] Đêm công viên buồn đơn côi [Am] Ta xa [D] nhau lâu lắm [G] rồi [Em] Đêm trăng soi buồn ghế [B7] đá Nhạt nhoà trên hoa [D] lá Riêng [C] có em mà [B7] thôi. [Em] Xin cho tôi một niềm tin [Am] Anh ra [D] đi anh sẽ [G] về [Em] Xin cho màu trăng nguyên [B7] thuỷ Của ngày xưa hai [D] đứa Soi [B7] bước chân [Em] chàng đi [Em] Từng bước chân [C] buồn gieo âm [Em] thầm Trên hè [B7] phố đêm kinh [Em] đô Sương [E7] khuya ước vai [Am] gầy [D] Hồn em nhỏ [Am] bé nghe bơ [Em] vơ Giữa kinh thành mong tin [B7] anh Sắc se gợi nỗi [Em] buồn [Em] Đêm rưng rưng màu trời xanh [Am] Xin ơn [D] trên ban phước [Em] lành Xin ân tình không thay [B7] đổi Đường đời không hai [D] lối Duyên [B7] kiếp anh và [Em] tôi

Video hướng dẫn