Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chiếc đèn ông sao

Cuộn trang

1.Chiếc đèn ông [G] sao sao năm cánh tươi màu Cán đây rất [E7] dài cán cao quá [Am] đầu Em cầm đèn [Em] sao em hát vang [Am] vang Đèn sao tươi [D] màu của đêm rằm liên [G] hoan. Tùng rinh [G] rinh tùng tùng tùng rinh rinh Đây ánh sao [Am] vui chiếu xa non [D] ngàn Tùng rinh [G7] rinh rinh rinh tùng rinh [C] rinh Ánh sao Bác [D] Hồ tỏa sáng nơi [G] nơi. Tùng rinh [G] rinh tùng tùng tùng rinh rinh Đây ánh sao [Am] vui chiếu xa non [D] ngàn Tùng rinh [G7] rinh rinh rinh tùng rinh [C] rinh Ánh sao Bác [D] Hồ tỏa sáng nơi [G] nơi. 2. Đây đèn ông [G] sao sao năm cánh tươi vàng Ánh sao sáng [E7] ngời chiếu miền non [Am] ngàn Em cầm đèn [Em] sao em hát vang [Am] vang Đây ánh hòa [D] bình đuổi xua loài xâm [G] lăng Tùng rinh [G] rinh tùng tùng tùng rinh rinh Đây ánh sao [Am] vui chiếu xa non [D] ngàn Tùng rinh [G7] rinh rinh rinh tùng rinh [C] rinh Ánh sao Bác [D] Hồ tỏa sáng nơi [G] nơi. Tùng rinh [G] rinh tùng tùng tùng rinh rinh Đây ánh sao [Am] vui chiếu xa non [D] ngàn Tùng rinh [G7] rinh rinh rinh tùng rinh [C] rinh Ánh sao Bác [D] Hồ tỏa sáng nơi [G] nơi.