1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chiếc khăn piêu

Cuộn trang

Nghe con [Am] chim cúc [C9] cu kìa nó [Fmaj7] hát lên một câu .[G] rằng Có một [Am] nàng ở trong [C9] rừng tìm trong [Fmaj7] rừng, Kiếm trong [G] rừng chiếc khăn [D7] piêu Chiêc khăn [Am] piêuThêu chỉ [C9] hồngđể gió [Fmaj7]cuốn bay về [G] đâu Chiêc khăn [Am] piêu thêu chỉ [C9] hồngtheo gió [Fmaj7] cuốn bay về [G] đâỵ Vương trên [D7] câỵ Astri [Am] ơi tới [C9] đây nhặt lấy [Fmaj7] chiếc khăn đẹp [G] nàỵ Thôi này [Am] đừng tìm trong [C9] rừng, lạc trong [Fmaj7] rừng Nát hoa [G] rừng khăn Piêu [D7] đâỵ Á [Am] ơi có [C9] phải thắm thiết [Fmaj7] duyên [G] nhau Chiếc [Am] khăn [C9] đây làm [Fmaj7] mối nối duyên [G] nhau thời tôi [Am] chờ Tiếng tôi vang rừng [Dm9] núi sao không ai trả [Fmaj7] lời Nhắn tin theo cùng [G] gió Khăn còn đây đợi [Am] người Astri ơi!

Video hướng dẫn