Chiếc khăn tay

≣≣
Sáng [Am] nay em đi chợ sớm
Tìm [C] mua một vuông vải [Am] trắng
Đem [C] về may chiếc khăn [Am] tay.
Chỉ [G] hồng thêu tặng người [Am] trai
Chỉ [C] vàng thêu một cành [Am] mai
Cùng đôi chim [Dm] én lượn bay trên [Am] cành.
Làm quà [Am] xuân gửi tặng anh giải phóng quân
Đường chỉ [Dm] may chẳng được khéo tay
Xin các [G] anh hãy vui lòng nhé.
Tuy chiếc khăn [C] tay không biết sẽ về ai
Đôi cánh chim [Am] bay không biết sẽ về ai
Nhưng lòng [Dm] em vẫn tin ở ngày [Am] mai
Ngày mai rợp bóng cờ bay
Tìm ai cầm [Em] chiếc khăn tay em đón [Am] nhìn.
Mối chỉ [Am] kim thêu nghĩa thêu tình
Tình yêu thương [G] anh, tình yêu non [C] nước
Gởi tâm [G] tình theo bước quân [Am] đi.
Khăn này [Am] gửi anh dùng để gói theo cơm nắm
Khi hành [Dm] quân khi hành quân cơm sẵn bên [Am] lưng
Vững thêm [G] lòng, vững thêm lòng khi nắng hạ mưa [Am] đông.
* Khăn này [Am] để thao trường bữa nắng trưa gay gắt
Đổ mồ [Dm] hôi, lau mồ hôi anh vắt bên [Am] vai
Mỉm miệng [G] cười, tưởng bóng người tặng chiếc khăn [Am] tay.
Danh sách hợp âm (Click để tắt)