highlight chords
				             [C]          [F]      
Sớm thức giấc chợt n ghe mùa đông 
 [C]         [Am]     
T hấy chiếc lá rụng r ơi bên thềm 
 [F]       [C]      
Lá đã úa vàng mới khi nào 
  [Dm]       [G]  [F]  [C]  
Lá xanh...... đã đ i đâu về đâu 
 [C]        [F]       
Có thiếu nữ ngồi bên dòng sông 
 [C]         [Am]    
N gước mắt thấy mùa đ ông đã về 
 [F]        [C]       
Đếm chiếc lá rụng cuối chân đồi 
 [Dm]      [G]   [F]  [C] 
B ỗng dưng hát vu vơ mà th ôi 
 

 [Am]       [Em]      
Hỡi chiếc lá nào bay về trời 
 [F]      [C]   
Có gửi lời vớ i tôi 
 [Am]       [Em]      
Hãy giữ lấy dùm tôi nụ cười 
   [F]   [G]    [C]  
Và đ ức tin ở con ng ười 
 [F]            
Bay bay thật xa thật xa 
    [C]         [Am]      
Đám mây đen kia (để yên gi ấc mộng lành) 
 [C]         [Am]    
Mơ cho ngày sau còn xanh mãi 
 [F]        [Dm]   [G]    
M ơ em ngày mai bìn h yên nh ư lá... 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chiếc lá đầu tiên (C)

				             [C]          [F]      
Sớm thức giấc chợt n ghe mùa đông 
 [C]         [Am]     
T hấy chiếc lá rụng r ơi bên thềm 
 [F]       [C]      
Lá đã úa vàng mới khi nào 
  [Dm]       [G]  [F]  [C]  
Lá xanh...... đã đ i đâu về đâu 
 [C]        [F]       
Có thiếu nữ ngồi bên dòng sông 
 [C]         [Am]    
N gước mắt thấy mùa đ ông đã về 
 [F]        [C]       
Đếm chiếc lá rụng cuối chân đồi 
 [Dm]      [G]   [F]  [C] 
B ỗng dưng hát vu vơ mà th ôi 
 

 [Am]       [Em]      
Hỡi chiếc lá nào bay về trời 
 [F]      [C]   
Có gửi lời vớ i tôi 
 [Am]       [Em]      
Hãy giữ lấy dùm tôi nụ cười 
   [F]   [G]    [C]  
Và đ ức tin ở con ng ười 
 [F]            
Bay bay thật xa thật xa 
    [C]         [Am]      
Đám mây đen kia (để yên gi ấc mộng lành) 
 [C]         [Am]    
Mơ cho ngày sau còn xanh mãi 
 [F]        [Dm]   [G]    
M ơ em ngày mai bìn h yên nh ư lá... 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com