1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chiếc lá đầu tiên (C)

Cuộn trang

[C] [F] Sớm thức giấc chợt n ghe mùa đông [C] [Am] T hấy chiếc lá rụng r ơi bên thềm [F] [C] Lá đã úa vàng mới khi nào [Dm] [G] [F] [C] Lá xanh...... đã đ i đâu về đâu [C] [F] Có thiếu nữ ngồi bên dòng sông [C] [Am] N gước mắt thấy mùa đ ông đã về [F] [C] Đếm chiếc lá rụng cuối chân đồi [Dm] [G] [F] [C] B ỗng dưng hát vu vơ mà th ôi [Am] [Em] Hỡi chiếc lá nào bay về trời [F] [C] Có gửi lời vớ i tôi [Am] [Em] Hãy giữ lấy dùm tôi nụ cười [F] [G] [C] Và đ ức tin ở con ng ười [F] Bay bay thật xa thật xa [C] [Am] Đám mây đen kia (để yên gi ấc mộng lành) [C] [Am] Mơ cho ngày sau còn xanh mãi [F] [Dm] [G] M ơ em ngày mai bìn h yên nh ư lá...

Video hướng dẫn