highlight chords
				             [G]          [D]      
Sớm thức giấc chợt ng he mùa đông 
 [Bm]           [Em]    
Thấy chiếc lá rụng rơi bên thềm 
 [C]       [Em]     
Lá đã úa vàng m ới khi nào 
 [D]           [G] 
Lá xanh đã đi đâu về đâ u 
 [G]           [D]    
Có thiếu nữ ngồi bên d òng sông 
 [Bm]           [Em]   
Ngước mắt thấy mùa đông đã về 
 [C]           [Em]    
Đếm chiếc lá rụng cuối chân đồi 
 [D]             [G]
Bỗng dưng hát vu vơ mà thô i 
 [Em]         [Bm]    
Hỡi chiếc lá nào bay về trời 
 [C]        [G] 
Có gửi lời với t ôi 
 [Em]         [Bm]   
Hãy giữ lấy dùm tôi nụ cười 
   [C]       [G] 
Và đứ c tin ở con ngư ời 
 

                 
Sớm thức giấc chợt nghe mùa đông 
              
Ứa nước mắt vì tay em gầy 
                
Đếm lá rớt rụng cuối chân đồi 
               
Lá xanh, có phai như đời em 
               
Hỡi thế giới ngày mai về đâu 
               
Cất tiếng hát để vơi nỗi sầu 
               
Tiễn chiếc lá về nơi xa vời 
               
Bỗng dưng hát vu vơ mà thôi 
               
Hỡi chiếc lá nào bay về trời 
          
Có gửi lời với tôi 
               
Hãy giữ lấy dùm tôi nụ cười 
            
Và đức tin ở con người 
 

 [C]                   [Bm] 
Bay bay thật xa thật xa đám mây đen ki a 
   [D]        [G]  
Để yê n giấc mộng lành Em 
               
Mơ cho ngày sau còn xanh mãi 
 [C]               [D] 
Mơ em ngày mai bình yên như lá 
               
Hỡi chiếc lá nào bay về trời 
            
Chớ ngại ngùng với tôi 
               
Hãy giữ lấy dùm tôi nụ cười 
            
Và đức tin ở con người 
               
Hỡi chiếc lá nào bay về trời 
          
Có gửi lời với tôi 
               
Hãy giữ lấy dùm tôi nụ cười 
            
Và đức tin ở con người 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chiếc lá đầu tiên (G)

				             [G]          [D]      
Sớm thức giấc chợt ng he mùa đông 
 [Bm]           [Em]    
Thấy chiếc lá rụng rơi bên thềm 
 [C]       [Em]     
Lá đã úa vàng m ới khi nào 
 [D]           [G] 
Lá xanh đã đi đâu về đâ u 
 [G]           [D]    
Có thiếu nữ ngồi bên d òng sông 
 [Bm]           [Em]   
Ngước mắt thấy mùa đông đã về 
 [C]           [Em]    
Đếm chiếc lá rụng cuối chân đồi 
 [D]             [G]
Bỗng dưng hát vu vơ mà thô i 
 [Em]         [Bm]    
Hỡi chiếc lá nào bay về trời 
 [C]        [G] 
Có gửi lời với t ôi 
 [Em]         [Bm]   
Hãy giữ lấy dùm tôi nụ cười 
   [C]       [G] 
Và đứ c tin ở con ngư ời 
 

                 
Sớm thức giấc chợt nghe mùa đông 
              
Ứa nước mắt vì tay em gầy 
                
Đếm lá rớt rụng cuối chân đồi 
               
Lá xanh, có phai như đời em 
               
Hỡi thế giới ngày mai về đâu 
               
Cất tiếng hát để vơi nỗi sầu 
               
Tiễn chiếc lá về nơi xa vời 
               
Bỗng dưng hát vu vơ mà thôi 
               
Hỡi chiếc lá nào bay về trời 
          
Có gửi lời với tôi 
               
Hãy giữ lấy dùm tôi nụ cười 
            
Và đức tin ở con người 
 

 [C]                   [Bm] 
Bay bay thật xa thật xa đám mây đen ki a 
   [D]        [G]  
Để yê n giấc mộng lành Em 
               
Mơ cho ngày sau còn xanh mãi 
 [C]               [D] 
Mơ em ngày mai bình yên như lá 
               
Hỡi chiếc lá nào bay về trời 
            
Chớ ngại ngùng với tôi 
               
Hãy giữ lấy dùm tôi nụ cười 
            
Và đức tin ở con người 
               
Hỡi chiếc lá nào bay về trời 
          
Có gửi lời với tôi 
               
Hãy giữ lấy dùm tôi nụ cười 
            
Và đức tin ở con người 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com