highlight chords

[A] Tính tính tính tình [F#m] tang tang tang
[E] Cuộc đời mình như [C#m] chiếc thuyền [F#m] nan
[C#m] Trôi nó [E] trôi bềnh [Bm] bồng

1. [Bm] Ði tới Tô-Ky-[E] Ô
Mình xách [Bm] tay chiếc [E]
Mặc áo ki-mô-[A]
[E] Tô-Ky-Ô [Bm] Tô-Ky-[A] Ô
[E] Dù là dù với [Bm] ki-mô-[A]

2. [Bm] Ði tới Chi-ca-[E]
Mình bắt [Bm] tay găng-[E] xtơ
Cười với anh [A] Charlot
[E] Chicago [Bm], Chica[A]go
[E] Cười là cười với [Bm] anh [A] Charlot

3. [Bm] Ði tớ Ka-ra-[E]chi
Mình muốn [Bm] thêm béo [E] phì
Thì đớp cơm cà [A] ri
[E] Ka-ra-chi [Bm], Ka-ra-[A]chi
[E] Phì là phì với [Bm] cơm cà [A] ri

4. [Bm] Ði tới Mê-xi-[E]
Mình thấy [Bm] anh đấu [E]
Ðội nón som-bré-[A]ro
[E] Mêxicô [Bm], Mexi[A]
[E] Bò là bò với [Bm] som-bré-[A]ro

5. [Bm] Ði tới Môna[E]
Mình muốn [Bm] mau hết [E] tiền
Thì ghé Monte Car[A]lo
[E] Monaco [Bm], Mona[A]co
[E] Tiền là tiền với [Bm] Monte Car[A]lo

1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chiếc Thuyền Nan

Nhạc Ngoại Lời Việt Minh Lương , Hồ Tấn Vinh

[A] Tính tính tính tình [F#m] tang tang tang
[E] Cuộc đời mình như [C#m] chiếc thuyền [F#m] nan
[C#m] Trôi nó [E] trôi bềnh [Bm] bồng

1. [Bm] Ði tới Tô-Ky-[E] Ô
Mình xách [Bm] tay chiếc [E]
Mặc áo ki-mô-[A]
[E] Tô-Ky-Ô [Bm] Tô-Ky-[A] Ô
[E] Dù là dù với [Bm] ki-mô-[A]

2. [Bm] Ði tới Chi-ca-[E]
Mình bắt [Bm] tay găng-[E] xtơ
Cười với anh [A] Charlot
[E] Chicago [Bm], Chica[A]go
[E] Cười là cười với [Bm] anh [A] Charlot

3. [Bm] Ði tớ Ka-ra-[E]chi
Mình muốn [Bm] thêm béo [E] phì
Thì đớp cơm cà [A] ri
[E] Ka-ra-chi [Bm], Ka-ra-[A]chi
[E] Phì là phì với [Bm] cơm cà [A] ri

4. [Bm] Ði tới Mê-xi-[E]
Mình thấy [Bm] anh đấu [E]
Ðội nón som-bré-[A]ro
[E] Mêxicô [Bm], Mexi[A]
[E] Bò là bò với [Bm] som-bré-[A]ro

5. [Bm] Ði tới Môna[E]
Mình muốn [Bm] mau hết [E] tiền
Thì ghé Monte Car[A]lo
[E] Monaco [Bm], Mona[A]co
[E] Tiền là tiền với [Bm] Monte Car[A]lo

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập