1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chiếc thuyền từ ly

Cuộn trang

Nhà tôi nhà [Em] em cách đôi bờ dòng [G] sông Thương nhớ chiều ngóng [Em] trông Chèo xuồng [Am] sang thăm em nước ròng nước [G] lớn Năm [B7] tháng không thay [Em] lòng Nhà em [C] mái lá nhưng có trồng vườn [G] cau Sống đời sống thanh [Em] cao Nhà tôi [Am] đơn sơ vun tưới xanh xanh [C] vườn trầu Vui sống đâu cơ [B7] cầu Vầng trăng vừa [Em] lên ngắm em ngồi giặt [G] áo Soi xuống dòng nước [Em] trong Nhìn vầng [Am] trăng lung linh mỉm cười dưới [G] nước Như [B7] lã lơi bên [Em] nàng Mùi hương [C] bát ngát bay khắp vườn nồng [G] say Có đàn đóm bay [Em] bay Tình tơ vương đê [Am] mê tiếng tiêu đâu vọng [C] về Như [B7] nhớ ai lời [Em] thề Em ơi! em [Am] ơi! vẳng nghe [Em] câu hò Câu hò tình [Am] quê của [G] đời trai gái Mơ ước [Em] sống cùng bên [Am] ai Cau [Em] thắm với trầu nồng [D] cay duyên [B7] sánh đời lâu [Em] dài Ngờ đâu ngờ [Em] đâu bướm ong về làng [G] tôi Tôi rước tình giá [Em] băng Lời hẹn [Am] xuân sang tôi ngóng chờ đông [G] tới Thôi [B7] uổng công dã [Em] tràng Tình yêu [C] vỡ nát theo chiếc thuyền từ [G] ly Tiễn nàng bước vu [Em] quy Thuyền đưa em đi [Am] sao bỏ quên em thuyền [C] về Trên [B7] bến sông chiều [Em] về

Video hướng dẫn