highlight chords
Nhà tôi nhà [Em] em cách đôi bờ dòng [G] sông 
Thương nhớ chiều ngóng [Em] trông
Chèo xuồng [Am] sang thăm em nước ròng nước [G] lớn 
Năm [B7] tháng không thay [Em] lòng 
Nhà em [C] mái lá nhưng có trồng vườn [G] cau 
Sống đời sống thanh [Em] cao 
Nhà tôi [Am] đơn sơ vun tưới xanh xanh [C] vườn trầu 
Vui sống đâu cơ [B7] cầu 
Vầng trăng vừa [Em] lên ngắm em ngồi giặt [G] áo 
Soi xuống dòng nước [Em] trong 
Nhìn vầng [Am] trăng lung linh mỉm cười dưới [G] nước 
Như [B7] lã lơi bên [Em] nàng 
Mùi hương [C] bát ngát bay khắp vườn nồng [G] say 
Có đàn đóm bay [Em] bay 
Tình tơ vương đê [Am] mê tiếng tiêu đâu vọng [C] về 
Như [B7] nhớ ai lời [Em] thề 
Em ơi! em [Am] ơi! vẳng nghe [Em] câu hò
Câu hò tình [Am] quê của [G] đời trai gái 
Mơ ước [Em] sống cùng bên [Am] ai 
Cau [Em] thắm với trầu nồng [D] cay duyên [B7] sánh đời lâu [Em] dài 
Ngờ đâu ngờ [Em] đâu bướm ong về làng [G] tôi 
Tôi rước tình giá [Em] băng 
Lời hẹn [Am] xuân sang tôi ngóng chờ đông [G] tới 
Thôi [B7] uổng công dã [Em] tràng 
Tình yêu [C] vỡ nát theo chiếc thuyền từ [G] ly 
Tiễn nàng bước vu [Em] quy 
Thuyền đưa em đi [Am] sao bỏ quên em thuyền [C] về 
Trên [B7] bến sông chiều [Em] về
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chiếc thuyền từ ly

Lam Phương
Nhà tôi nhà [Em] em cách đôi bờ dòng [G] sông 
Thương nhớ chiều ngóng [Em] trông
Chèo xuồng [Am] sang thăm em nước ròng nước [G] lớn 
Năm [B7] tháng không thay [Em] lòng 
Nhà em [C] mái lá nhưng có trồng vườn [G] cau 
Sống đời sống thanh [Em] cao 
Nhà tôi [Am] đơn sơ vun tưới xanh xanh [C] vườn trầu 
Vui sống đâu cơ [B7] cầu 
Vầng trăng vừa [Em] lên ngắm em ngồi giặt [G] áo 
Soi xuống dòng nước [Em] trong 
Nhìn vầng [Am] trăng lung linh mỉm cười dưới [G] nước 
Như [B7] lã lơi bên [Em] nàng 
Mùi hương [C] bát ngát bay khắp vườn nồng [G] say 
Có đàn đóm bay [Em] bay 
Tình tơ vương đê [Am] mê tiếng tiêu đâu vọng [C] về 
Như [B7] nhớ ai lời [Em] thề 
Em ơi! em [Am] ơi! vẳng nghe [Em] câu hò
Câu hò tình [Am] quê của [G] đời trai gái 
Mơ ước [Em] sống cùng bên [Am] ai 
Cau [Em] thắm với trầu nồng [D] cay duyên [B7] sánh đời lâu [Em] dài 
Ngờ đâu ngờ [Em] đâu bướm ong về làng [G] tôi 
Tôi rước tình giá [Em] băng 
Lời hẹn [Am] xuân sang tôi ngóng chờ đông [G] tới 
Thôi [B7] uổng công dã [Em] tràng 
Tình yêu [C] vỡ nát theo chiếc thuyền từ [G] ly 
Tiễn nàng bước vu [Em] quy 
Thuyền đưa em đi [Am] sao bỏ quên em thuyền [C] về 
Trên [B7] bến sông chiều [Em] về

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com