1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chiếc xuồng

Cuộn trang

Chiếc [C] xuồng trên bến chông [Am] chênh Chiếc xuồng lúc [Em] lắc em nghiêng bên [Am] ấy Em nghiêng bên [F] ấy, anh [G] nghiêng bên [C] này Chiếc [Am] xuồng phía trước em [Dm] bơi Còn anh sau [Em] lái, còn anh sau lái Chèo [G] quay lòng [Am] vòng Nhìn [C] lên bờ bến lanh [Am] quanh Nhìn [G] xuống dòng nước trong [C] xanh Gió đưa [Am] mây thời mây đưa [Em] gió Nắng nghiêng [F] nghiêng bóng ngã xế [G] tà Có đàn [C] chim ríu rít hoang [Am] ca Trên chiếc [Em] xuồng bềnh bồng đôi [Am] ta Chiếc [C] xuồng ba lá tí [Am] teo Chiếc xuồng lúc [Em] lắc đi theo con [Am] nước Ði vô nước [F] lớn, đi [G] ra nước [C] ròng Chiếc [Am] xuồng bơi tới bơi [Dm] lui Nhìn ai chẳng [Em] thấy, nhìn ai chẳng thấy Lủi [G] vô bụi [Am] bờ Tìm [C] em giờ ở nơi [Am] đâu Chỉ [G] nghe ngọn gió lao [C] xao Bến sông [Am] xưa người đi kẻ [Em] nhớ Bến sông [F] này hết đợi hết [G] chờ Chiếc xuồng [C] con năm tháng chơi [Am] vơi Ơi chiếc [Em] xuồng bồng bềnh trong [Am] tôi

Video hướng dẫn