1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chiên lạc trở về (All we like sheep)

Cuộn trang

1. [C] Cô đơn bơ vơ, [Em] cất bước trong đêm [Am] Tôi như con chiên đi lang [Em] thang lạc đường về [F] Đường đời gập ghềnh, bóng [G] tối vây quanh biết nơi [C] đâu nhà Con mong [F] ước thấy ánh sáng Chúa trong [C] đêm mịt mù. Ngài tìm gặp [F] con đang chơi vơi giữa [G] lối gian nguy Chúa [C] ôi! [Am] Bao nhiêu năm qua con xa [Em] Ngài [F] hôm nay con quay về bên [G] Chúa Chúa ôi xin [F] Ngài đón con trở về Bước [C] chân lạc lầm [D7] về bên Cha nhân [G] từ yêu [C] thương! 2. [C] Khi xưa Jesus [Em] đã đến dương gian [Am] Cam tâm hy sinh để cho [Em] tôi sạch mọi tội [F] Chịu mọi nhọc nhằn chết [G] thế cho tôi ở trên thập [C] hình Nguyện xin [F] Chúa xóa hết trong con [C] bao tội tình Và lòng này [F] trọn đời được gần Chúa [G] mãi không rời Chúa [C] ôi! [Am] Trong ơn yêu thương đức nhân [Em] từ [F] Xin đưa chân con về bên [G] Chúa. Thứ tha lỗi [F] lầm đỡ nâng linh hồn Dắt [C] đưa con về [D7] về trong nơi an [G] bình yêu [C] thương

Video hướng dẫn