1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chiều buồn nghe vọng kim lang

Cuộn trang

(* Hò ơi, chiều buồn nghe vọng kim lang làm thân viễn xứ Hò ơi, làm thân viễn xứ mà ngổn ngang trăm bề ** Ngâm: Chiều buồn nghe vọng Kim Lang Làm thân viễn xứ ngổn ngang trăm bề Em đi sao chẳng quay về, để cho tiếng nhạc não nề bi ai) 1. Từ ngày em xa [Am] quê Khó mong một ngày [F] về Sao quên [C] được từng luỹ tre [Em] xanh Nhịp cầu [G] tre lắc léo sau [C] vườn Con đường mưa trơn [Em] ướt Anh chẳng [G] ngại mỗi lần hẹn [Am] nhau 2. Chiều chiều anh sang [Am] thăm Tay mang chiếc lục huyền [F] cầm Dư âm [C] buồn từng tiếng tơ [Em] buông Vọng Kim [G] Lang ru ấm đôi [C] lòng Mơ ngày ta chung [Em] bóng Dây tơ [G] hồng se mình nên [Am] đôi ĐK: Nào [C] ngờ bèo dạt mây [F] trôi Giờ nơi xứ [D] lạ em phụ tình người [E7] ta Ngỡ [Am] đời như giấc mơ [D] qua Giờ xa mới [Em] biết tình quê đậm [Am] đà 3. Nghìn trùng xa quê [Am] hương Thoáng nghe điệu đàn [F] buồn Như khơi [C] dậy tiềm thức xa [Em] xăm Vọng Kim [G] Lang trong gió mơ [C] màng Cung đàn như oán [Em] trách Sao em [G] đành nỡ phụ tình [Am] anh 4. Chiều tàn trên sân [Am] ga Thoáng nghe điệu đàn [F] buồn Như khơi [C] dậy tiềm thức xa [Em] xưa Vọng kim [G] lang trong giấc mơ [C] màng Cung đàn như ai [Em] oán Sao em [G] đành nỡ phụ tình [Am] nhau

Video hướng dẫn