highlight chords
(* Hò ơi, chiều buồn nghe vọng kim lang làm thân viễn xứ
Hò ơi, làm thân viễn xứ mà ngổn ngang trăm bề
** Ngâm: Chiều buồn nghe vọng Kim Lang 
Làm thân viễn xứ ngổn ngang trăm bề 
Em đi sao chẳng quay về, để cho tiếng nhạc não nề bi ai)
1. Từ ngày em xa [Am] quê 
Khó mong một ngày [F] về 
Sao quên [C] được từng luỹ tre [Em] xanh 
Nhịp cầu [G] tre lắc léo sau [C] vườn 
Con đường mưa trơn [Em] ướt 
Anh chẳng [G] ngại mỗi lần hẹn [Am] nhau
2. Chiều chiều anh sang [Am] thăm 
Tay mang chiếc lục huyền [F] cầm 
Dư âm [C] buồn từng tiếng tơ [Em] buông 
Vọng Kim [G] Lang ru ấm đôi [C] lòng 
Mơ ngày ta chung [Em] bóng 
Dây tơ [G] hồng se mình nên [Am] đôi
ĐK: Nào [C] ngờ bèo dạt mây [F] trôi 
Giờ nơi xứ [D] lạ em phụ tình người [E7] ta 
Ngỡ [Am] đời như giấc mơ [D] qua 
Giờ xa mới [Em] biết tình quê đậm [Am] đà
3. Nghìn trùng xa quê [Am] hương 
Thoáng nghe điệu đàn [F] buồn 
Như khơi [C] dậy tiềm thức xa [Em] xăm 
Vọng Kim [G] Lang trong gió mơ [C] màng 
Cung đàn như oán [Em] trách 
Sao em [G] đành nỡ phụ tình [Am] anh
4. Chiều tàn trên sân [Am] ga
Thoáng nghe điệu đàn [F] buồn 
Như khơi [C] dậy tiềm thức xa [Em] xưa 
Vọng kim [G] lang trong giấc mơ [C] màng
Cung đàn như ai [Em] oán 
Sao em [G] đành nỡ phụ tình [Am] nhau
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chiều buồn nghe vọng kim lang

Nguyễn Ngọc Thạch
(* Hò ơi, chiều buồn nghe vọng kim lang làm thân viễn xứ
Hò ơi, làm thân viễn xứ mà ngổn ngang trăm bề
** Ngâm: Chiều buồn nghe vọng Kim Lang 
Làm thân viễn xứ ngổn ngang trăm bề 
Em đi sao chẳng quay về, để cho tiếng nhạc não nề bi ai)
1. Từ ngày em xa [Am] quê 
Khó mong một ngày [F] về 
Sao quên [C] được từng luỹ tre [Em] xanh 
Nhịp cầu [G] tre lắc léo sau [C] vườn 
Con đường mưa trơn [Em] ướt 
Anh chẳng [G] ngại mỗi lần hẹn [Am] nhau
2. Chiều chiều anh sang [Am] thăm 
Tay mang chiếc lục huyền [F] cầm 
Dư âm [C] buồn từng tiếng tơ [Em] buông 
Vọng Kim [G] Lang ru ấm đôi [C] lòng 
Mơ ngày ta chung [Em] bóng 
Dây tơ [G] hồng se mình nên [Am] đôi
ĐK: Nào [C] ngờ bèo dạt mây [F] trôi 
Giờ nơi xứ [D] lạ em phụ tình người [E7] ta 
Ngỡ [Am] đời như giấc mơ [D] qua 
Giờ xa mới [Em] biết tình quê đậm [Am] đà
3. Nghìn trùng xa quê [Am] hương 
Thoáng nghe điệu đàn [F] buồn 
Như khơi [C] dậy tiềm thức xa [Em] xăm 
Vọng Kim [G] Lang trong gió mơ [C] màng 
Cung đàn như oán [Em] trách 
Sao em [G] đành nỡ phụ tình [Am] anh
4. Chiều tàn trên sân [Am] ga
Thoáng nghe điệu đàn [F] buồn 
Như khơi [C] dậy tiềm thức xa [Em] xưa 
Vọng kim [G] lang trong giấc mơ [C] màng
Cung đàn như ai [Em] oán 
Sao em [G] đành nỡ phụ tình [Am] nhau

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com