1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chiều Đà Nẵng

Cuộn trang

Đường chiều về Đà [D] Nẵng sóng nước lao xao như thì [Em] thầm Biển gọi nồm [A7] lên mái tóc em bay bay nhẹ [D] nhàng Trời đêm buông màn [F#m] xuống ánh mắt lung linh ôi [G] dịu huyền Như với sông [Em] Hàn [A7] rực sáng bầu trời [D] đêm Lòng ta như bỗng [D] nhớ ký ức xa xưa bên sông [Em] Hàn Một điệu hò [A7] khoan với những câu ca ôi dịu [D] dàng Gặp lại chiều Đà [F#m] Nẵng bỗng thấy bâng khuâng tim [G] cồn cào Da diết nhớ [Em] người [A7] từng sống những ngày [D] đêm Đi trong sương [D] đêm mà lòng tôi như bồi [Bm] hồi Thương anh [Em] tôi đã ra đi không trở [A7] lại Mãnh đất anh nằm cây xanh càng xanh [D] mãi Em vẫn [Em] chờ dù vẫn biết không gặp [A7] anh Nghe không anh [D] yêu điệu hò khoan sao nồng [Bm] nàng Ngân vang [Em] sao mà thương nhớ đêm bạn [A7] bè Cho dẫu đôi đường đôi ta càng xa [D] cách Mong anh [Em] trọn đời còn mãi trong lòng [A7] em Đường chiều về Đà [D] Nẵng sóng nước lao xao như thì [Em] thầm Biển rộng gọi [A7] gió mái tóc em bay bay dịu [D] dàng Kỷ niệm từ ngày [F#m] ấy dẫu tháng năm trôi không [G] trở lại Vẫn nhớ anh [Em] hoài [A7] và chẳng ngày nào [D] phai

Video hướng dẫn