1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chiều đông

Cuộn trang

Chiều [D] đông tuyết lũng âm u Bâng khuâng chiều tới tiếp [G] thu trời [D] buồn Ngày đi tàu cũng đi luôn [G] Ga thôn trơ [D] nỗi băng nguồn héo [A7] hon. Phường [D] xa nhịp sắt bon bon Tàu như dưới [G] tỉnh núi non vọng [A7] ầm Nhà [D] ga dột mái lâm râm Máu đi có nhớ hồi [A7] tâm chiều [D] nào. Một mình [Bb] tôi với tuyết non cao Với cồn phố [F7] tịnh buốt vào thịt [Bb] da Với [Dm] mây trên nhợt trăng tà Với đèn xóm [E] Hạ cũng [A] là tịch [A7] liêu. Chiều [D] đông tuyết lũng âm u Bâng khuâng chiều [G] tới tiếp thu trời [A7] buồn Mình [D] tôi nhịp bước đăm đăm Tâm tư khoác kín chiều [A7] căm lạnh [D] nhiều.

Video hướng dẫn