Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chiều hạ vàng

Cuộn trang

Em hát [Am] đi, ru mây hạ về Hạ trắng lang [E7] thang miên man tình buồn Dòng sông [Dm] này lá hát trên [G] cây Mây trôi trôi chim ngủ đồi [E7] nhớ Em hát [Am] đi lênh đênh giọt buồn Hoài mãi trong [E7] ta bơ vơ chiều về Dòng sông [Dm] này nhớ mãi em [G] ca Nhìn hạ [E7] về cây lá rung [Am] buồn Em hát [Am] đi ru giấc chiều [F] nay Mây bay [G] bay mơ tiếng ca trên [C] đồi Chiều hạ [Am] về nhớ áng mây [G] trôi Lá trên [F] cây hong [E7] con nắng mơ [Am] màng Ta lắng [Am] nghe ngu ngơ hạ về Hạ trắng bơ [E7] vơ miên man tình buồn Dòng sông [Dm] này nhớ mãi em [G] ca Mây lang [E7] thang trong nắng hanh [Am] vàng