Chiều hè trên bãi biển

≣≣
Một trưa [Gm] hè trôi êm trôi [Bb] êm
Trên bãi [Dm] biển cùng nhau chung [F] bước
Biển xanh [Gm] xanh trời xanh màu ngọc [C] bích
Cuối tầm [A7] nhìn trời nước gặp [Dm] nhau.
Sóng rời [Dm] bãi con dã tràng xe [F] cát
Sóng vỗ [Gm] bờ con chim [Am] nhạn vờn [Dm] bay
Sáng tinh [Gm] mơ dấu chân người in [Dm] cát
Nắng chói chang [Bb] về rát bỏng bàn [A7] chân.
Có phải [D7] chăng cát giận cát [Gm] hờn
Chẳng muốn [G] nhận dấu chân [A7] em làm kỷ [Dm] niệm
Để cát [C] bay cát tạo thành hình của [Am] sóng
Để ven [A7] bờ cát mãi đùa [Dm] vui.
Danh sách hợp âm (Click để tắt)