1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chiều một mình qua phố - Intro

Cuộn trang

Intro: các bạn xem ở mục Guitar Pro Tab nhé Verse1: [Em] [E7] [Am] Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em [C] [D] [G] [C] Có khi nắng khuya chưa lên mà một loài hoa chợt tím [Em] [E7] [Am] Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em Gót chân đôi khi đã mềm gọi buồn cho mình nhớ tên. Chorus: [C] [G] Chiều qua bao nhiêu lần môi cười [Em] [Am] Cho mình còn nhớ nhau [C] [G] Chiều qua bao nhiêu lần tay rời [Am] [B7] Nghe buồn ghé môi sầu. [D] [Am] [B7] Ngày nào mình còn có nhau xin cho dài lâu [D] [Am] [B7] [Em] Ngày nào đời thôi có nhau... .... xin người biết đau. Lặp lại intro Verse2: Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em Gió ơi gió ơi bay lên để bụi đường cay lòng mắt Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em [C] [Am] [B7] [Em] [E] Áo xưa chưa quen phong trần đợi mùa thu vàng áo thêm. ... Bridge: [Am] [C] [Dm] Chiều một mình qua phố nghe dòng nước vẫn vây quanh [F] [Dm] [F] [E] [Am] Bước chân nghe quen cũng buồn lạy trời xin còn tuổi xanh [Em] [E7] [Am] Còn một mình trên phố âm thầm nhớ nhớ tên em [C] [B7] [Am] [B7] [Em] Ngoài kia không còn nắng mềm ngoài kia ai còn nhớ tên.

Video hướng dẫn