1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chiều một mình qua phố

Cuộn trang

1. Chiều một mình qua [Em] phố âm [E7] thầm nhớ nhớ tên [Am] em Có [C] khi nắng khuya chưa [D] lên mà [G] một loài hoa chợt [C] tím Chiều một mình qua [Em] phố, âm [E7] thầm nhớ nhớ tên [Am] em Gót [C] chân đôi khi đã [Am] mềm, gọi [B7] buồn cho mình nhớ [Em] tên ĐK: Chiều [C] qua bao nhiêu lần môi [G] cười, cho [Em] mình còn nhớ [Am] nhau Chiều [C] qua bao nhiêu lần tay [G] rời nghe [C] buồn ghé môi [Em] sầu Ngày [D] nào mình còn có [Am] nhau xin cho dài [G] lâu Ngày [D] nào đời thôi có [Am] nhau [B7] xin người biết [Em] đau 2. Chiều một mình qua [Em] phố âm [E7] thầm nhớ nhớ tên [Am] em Gió [C] ơi gió ơi bay [D] lên để [G] bụi đường cay lòng [C] mắt Chiều một mình qua [Em] phố âm [E7] thầm nhớ nhớ tên [Am] em Áo [C] xưa chưa quen phong [Am] trần, đợi [B7] mùa thu vàng áo [Em] thêm 3. [Am] Chiều một mình qua [C] phố nghe dòng nước vẫn vây [Dm] quanh Bước [F] chân nghe quen cung [Dm] buồn, lạy [E7] đời xin còn tuổi [Am] xanh [Em] Còn một mình trên phố âm [E7] thầm nhớ nhớ tên [Am] em Ngoài [C] kia không còn nắng [B7] mềm, ngoài [Am] kia ai còn biết [Em] tên

Video hướng dẫn