1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chiều một mình qua phố

Trịnh Công Sơn
Nguồn: saigonocean.com