1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chiều mưa biên giới

Cuộn trang

Chiều mưa biên giới em đi về [C] đâu Sao còn đứng [Em] ngóng nơi giang [Am] đầu Kìa rừng [Dm] chiều âm u rét [F] mướt Chờ người [C] về vui trong giá [Em] buốt Người về bơ [G7] vơ Tình anh như đám mây trôi chiều [C] hoang Trăng mờ khuyết [Em] mấy hoa không [Am] tàn. Cờ về [Dm] chiều tung bay phất [F] phới Gợi lòng [C] này thương thương nhớ [Em] nhớ [G7]Mầu trời xanh [C][F] [C] [E7] Đêm [Am] đêm, chiếc bóng bên [Em] trời Vầng trăng sẻ [G] đôi, vẫn [Dm] in hình bóng một [C] người. Xa [Dm] xôi cánh chim tung [G] trời Một vùng mây [F] nước, cho [G] lòng ai thương nhớ [C] ai. Về đâu em [G7] hỡi mưa rơi chiều [C] nay Lưng trời nhớ [Em] xác mây pha [Am] hồng. Đuờng rừng [Dm] chiều cô đơn chiếc [F] bóng Người tìm [C] về trong hơi áo [Em] ấm Gợi niềm xa [G7] xăm Người đi khu chiến thương người hậu [C] phương Thương màu áo [Em] gởi ra xa [Am] trường. Lòng trần [Dm] còn tơ vương khanh [F] tướng Thì đường [C] trần mưa bay gió [Em] cuốn [G7] Còn nhiều em [C] ơi.

Video hướng dẫn