1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chiều mưa Hà Nội

Cuộn trang

Chiều [Am] nay Hà Nội mưa rơi, rơi vào [E7] nỗi nhớ Chiều [Dm] nay Hà Nội mưa rơi, rơi vào [Am] kỷ niệm! [Am] Mưa, mưa về trên phố xin hạt [Dm] mưa rơi Về nơi miền [F] thương nhớ Em gửi cơn [Dm] mưa chiều [C] về phương [E7] anh [Am] Mưa mưa về trên phố nhớ chiều [Dm] Hồ Tây Ai đợi chờ [E7] ai buông dài tóc [C] mềm Ánh [Am] đèn vàng ngoại ô, đưa [Dm] em về phố vắng Anh [E7] đếm hạt mưa rơi, đêm [Dm] Hà Nội Hạt mưa bay [E7] bay vương đầy mái [F] tóc Để chiều nay [Dm] mưa rơi, đưa em vào [E7] nỗi nhớ [Am] Mưa, mưa từ biển vắng xin hạt [Dm] mưa rơi Về nơi miền [F] thương nhớ Anh gửi cơn [Dm] mưa chiều [C] về phương [E7] em [Am] Mưa, mưa về trên phố nhớ chiều [Dm] Hồ Tây Ai đợi chờ [E7] ai buông dài tóc [C] mềm Giữa [Am] ngàn đảo trùng xa yêu [Dm] từng hạt mưa rơi Ôi [E7] nhớ Hồ Gươm soi đêm [Dm] Hà Nội Hạt mưa bay [E7] bay vương đầy vai [F] áo Đảo chiều nay [Dm] mưa rơi, đưa anh vào [E7] nỗi nhớ Chia [Am] tay chiều [Dm] mưa rơi nụ [G] hôn đầu nhớ [C] mãi Gửi về đảo xa [E7] khơi Hà Nội chiều [Am] mưa Anh đi chiều mưa [Dm] rơi nụ [G] hôn đầu nhớ [C] mãi Bao [G] nhiêu hạt mưa [E7] rơi đong đầy bấy nhiêu [Am] tình

Video hướng dẫn