1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chiều mưa xứ dừa

Cuộn trang

1. [Em] Về quê [A] em Bến [B7] Tre Giữa cơn mưa [Em] chiều gió [B7] lạnh buồn [Em] hiu Em đứng trước hàng ba ngạc [A] nhiên ngó người khách [Em] lạ. Chợt lòng mình bâng [C] khuâng thương cố [D] nhân Có đôi ba [A] lần gặp duyên thề non hẹn [Em] biển Bến đò [B7] xưa chiều mưa xứ [Em] dừa. 2. [Em] Từ khi [A] xa cách [B7] nhau Tháng năm âu [Em] sầu xót [B7] dạ lòng [Em] đau Anh cất bước tìm em biệt [A] tăm trách người lỗi [Em] hẹn. Bìm bịp kêu nước [C] lớn sông Cái [D] Mơn Bóng ai chập [A] chờn chiếc xuồng đưa gợi lên lời [Em] hứa Nhớ người [B7] xưa chiều mưa xứ [Em] dừa. ĐK: [Em] Hò ơ hò ơi Tìm [D] em anh tới Ba [A] Tri đi qua Bình [C] Đại vòng [B7] qua Mỏ [Em] Cày Chỉ [Bm] nghe sông nước thở dài đi ba bốn ngày không thấy bóng [Em] em Hò [A] ơi! Anh [Em] về, anh [A] về nhớ một thành [Em] hai. 3. [Em] Lòng miên [A] man vấn [B7] vương Bước đi thôi [Em] đành dang [B7] dở lòng [Em] đau Em đã lấy chồng xa mà người [A] ta rước về xứ [Em] lạ. Rồi ngày mai tha [C] phương xa cố [D] hương Nhớ mãi Bến [A] Tre mắt đỏ hoe ngồi ghi nhật [Em] ký Mối tình [B7] xưa chiều mưa xứ [Em] dừa.

Video hướng dẫn