1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chiều nghe biển khóc

Cuộn trang

[Em] Một chiều nào bơ [G] vơ trên cát Nhìn [A] em đang ngây thơ xoã [B] tóc ơ hờ [Em] Ngày lại ngày, tôi [G] hay ra đó Tìm [C] kiếm chỉ có mỗi riêng [B] người. [C] Những dốc đá em [G] hay đi qua Thì [A] tôi đây đi ra chờ [B] sẵn lâu rồi [C] Bóng dáng đó tôi [G] hay theo sau Chiều [A] nay sao bóng [B] bỏ đi [Em] rồi. [Em] Giờ một mình lang [G] thang trên cát Lòng [A] tôi như đang nghe biển [B] khóc âm thầm [Em] Rồi từng ngày, như [G] bao cơn sóng Ngày [C] tháng sóng đến khóc bên [B] bờ. [C] Những phiến đá trăm [G] năm yêu ai Chờ [A] ai cho hôm nay đời [B] đã hao mòn [C] Đến những dấu chân [G] hôm nao em đi Chiều [A] nay [B] dấu đã phai [Em] rồi. [C] Cho tôi xin cơn sóng [G] chỉ xô bờ Đừng [A] quay ra khơi cho tình [B] phải bơ vơ [C] Cho tôi xin cơn gió [G] hãy ru hờ Đại [A] dương trong tim tôi đừng [B] khóc. [Em] Cho tôi xin em vẫn [G] đứng bên đời Để [A] cho con tim tôi còn [B] mãi chơi vơi [Em] Cho tôi xin em tóc [G] xõa trong chiều Biển [A] xanh muôn đời đẹp [B] mãi.

Video hướng dẫn