1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chiều nhẹ buông

Thế Thông - Khương Huệ

Nguồn: thanhcavietnam.net