1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chiều ni ngoài nớ

Cuộn trang

1. [Em] Có biết chi không? [G] Chiều ni ngoài [Em] nớ Anh đi [C] rồi! Trời [Em] Huế có buồn [Am] không Hàng phượng Ngự [Em] Viên. sắc nắng bềnh [C] bồng Chiều tháng [B7] Bảy Hoa giăng đầy nỗi [Am] nhớ [B7] 2. [Em] Có biết chi không? [G] chiều ni ngoài [Em] nớ Ai đưa em [C] về? xóm [Em] học hàng [Am] me Anh nhớ mây [Em] bay trời Huế đêm [C] về Thuyền ai [B7] đó? chở [Am] trăng về Gia [Em] Hội ĐK: Rứa em có [B7] nghe? thu từ thành [Em] nội Mang buồn [B7] gieo, ngơ ngác bến sông [Em] Hương

Video hướng dẫn