1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chiều phi trường

Cuộn trang

[G] Tôi với [Em] em dương trần [G] vai tiễn [C] đưa Ngày [Am] hôm qua trong nắng thiên [D7] đường Ngày hôm nay lo [G] âu tìm [Am] về nơi bến [D7] ngân [G] Những đóa [Am] hoa phai hồng [G] trong mong [D7] chờ Xin hãy [Em] xanh như thời [Am] gian, thời [D] gian [D7] [G] Tôi với [Em] em xin cùng [G] xây ước [C] mơ Dù [Am] mai đây xa [D7] cách muôn [G] trùng Dù mai đây nơi xa phồn hoa [Am] không thiết [D7] tha [G] Những cánh [D7] chim trong hồng [G] hoang thiên [D7] đường Sẽ [Em] quên hay còn [Am] yêu, [D7] còn yêu nhân [G] tình [G7] [C] Một lần xa cách lòng thêm thiết [D7] tha Buồn ơi ướt vai buồn ai có [G] hay Cho dòng nước mắt cho dòng nước [D7] mắt Cho dòng nước mắt trôi [G] mau [G] Tôi với [Em] em mang niềm [G] tin trắng [C] trong Dù [Am] tinh khôi không in dấu dương [D7] trần Dù thơ ngây vùi [G] sâu theo tháng [D7] năm [G] Những đớn [Am] đau trong tiền [G] duyên đọa [D7] đày Xin hãy [Em] tha cho ngày [Am] mai, ngày [D7] mai, ngày [G] mai.

Video hướng dẫn