1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chiều phủ tây hồ

thơ Thái Thăng Long - nhạc Phú Quang
Nguồn: saigonocean.com