1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chiều quê hương

Cuộn trang

Chiều quê [Am] hương có nắng hây [Bdim] hây có mưa bay [Dm] mờ lên tà [C] áo Theo gió lả [Dm] lơi cho mắt em [E7] ướt nhánh thu [Am] gầy [E7] Chiều quê [Am] hương con nước phù [Bdim] sa cò dòng [C] sông tôi về biển [E7] nhớ Nghe sáo [Dm] diều réo [E] rắt ước mơ [E7] nào theo gió thiết [Am] tha Thơ [Am] ngây ấm em kỷ [Dm] niệm Mơ [E] vương gom gió ngất [C] ngây Ngón tay em [E] dìu dắt tháng [E7] ngày Buông [Am] rơi nhớ thương ngập [Dm] hồn Môi [E] thơm e ấp nắng [C] tơ Gió ru em [E7] chìm xuống bóng [Am] mờ Chiều quê [Am] hương trong thoáng xa [Bdim] xôi cánh hoa phượng [Dm] buồn rơi vào [C] gió Ai tiếc ngẩn [Dm] ngơ tà áo dần [E7] xa khóc âm [Am] thầm [E7] Chiều quê [Am] hương anh sẽ về [Bdim] thăm đứng ngẩn [C] ngơ trên đường lạnh [E7] vắng Vấn vương [Dm] nhìn dĩ [E] vãng mắt rưng [E7] sầu nỗi nhớ tiếc [Am] thương

Video hướng dẫn