1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chiều rỗng hồn em

Cuộn trang

1. Những buổi [Am] chiều oằn mình lặng lẽ trôi [Dm] đi Như dòng [G] sông vừa qua cơn [C] lũ Những buổi [F] chiều như tách cà [G] phê còn giọt [F] cuối Chẳng [E7] để cho ai buồn tênh Chờ ngất [Am] ngây đắm say chờ hắt [Dm] đổ Những buổi [G] chiều [E7] rỗng [Am] không ĐK: Những buổi [Am] chiều [C] những buổi chiều [F] trống Nhìn chân [Dm] trời tìm [G] kiếm bóng hoàng [C] hôn Chỉ có mây [Dm] thôi chỉ có mưa [Em] buồn Anh ở [G] đâu, anh ở [Dm] đâu Và nỗi [F] nhớ giăng giăng ngoài khung [Dm] cửa Và nỗi [F] nhớ níu [G] theo từng cánh [E7] gió 2. Những buổi [Am] chiều em chờ đôi mắt [Dm] ấy Chờ ngôi [G] sao lấp lánh phía trời [C] xa Những buổi [F] chiều chờ anh [G] gọi Cho [F] em cho [Dm] em [E7] ngày lại bắt [Am] đầu.

Video hướng dẫn