1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chiều thương đô thị

Cuộn trang

1. Hôm [Am] xưa tay nắm tay nhau [C] em hỏi tôi [Am] rằng Những gì trong [F] đời ta ghi sâu vào tâm [Am] tư Không tan theo cùng hư [F] vô không theo tháng năm phai [C] mờ Tình nào tha thiết anh [E7] ơi? Tình [Dm] quê hương gợi sâu tình [Am] tôi em bền lâu Vì [F] mai đây tôi xa cách kinh [C] thành Mộng trường chinh khói [E7] binh Vào đời manh áo chiến lúc tuổi còn [Am] xanh ĐK: Thôi [F] nhé tôi đi [A7] áo vương bụi [Dm] đường Nhớ đêm phố [F] phường người [G] ơi lúc đèn [C] buông Đừng [E7] ngăn gió vào thu để [Am] rơi lá vàng khô Reo khúc quân [C] hành đưa [F] tiễn người chinh [Am] phu [Dm] Đêm [G] đêm ngắm trăng [C] khuya [A7] nghe gió bay [Dm] về Ôm súng cầm [G] canh trông sao trời lấp [C] lánh Tưởng về đôi [E7] mắt cố nhân chiều [Am] xưa 2. Đêm [Am] nay tôi nhớ đến em [C] mơ về kinh [Am] thành Những chiều gió [F] lộng ta đi trong lòng phố [Am] vắng Tâm tư qua làn khói [F] trắng mưa rơi ướt hai mái [C] đầu Chuyện mình ai biết mai [E7] sau Để [Dm] hôm nay ngồi đây trời [Am] biên khu nhiều mây Chờ [F] trăng thanh lên cao viết tâm [C] tình Chuyện người trai chốn [E7] xa Và người đi chiến đấu vẫn chờ đợi [Am] nhau

Video hướng dẫn