1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chiều tím

thơ Đinh Hùng - nhạc Đan Thọ
Nguồn: saigonocean.com