1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chiều tím

Cuộn trang

Chiều [C] tím chiều nhớ thương [F] ai Người em tóc [C] dài sầu trên phím [Dm] đàn Tình vương không [D] gian mây bay quan [Eb] sa, có [C] hay Đàn [C] nhớ từng cánh hoa [F] bay Vầng trăng viễn [C] hoài màu xanh tóc [Dm] thề Dòng sông trôi đi lúc chia [D] tay còn nhớ [G7] chăng Ai [C] nhớ, mắt xanh năm [Am] nào Chiều thu soi [F] bóng nắng chưa phai [C] màu Kề hai mái [Dm] đầu nhìn mây [F] tím… nhớ [G7] nhau Chiều [C] tím chiều nhớ thương [F] ai Còn thương nhớ [C] hoài đàn ơn nhắn [Dm] dùm Người đi phương [D] nào nếp chinh [G7] bào biếc ánh [C] sao Từ [C] đấy đàn nhớ thanh [F] âm Chùng dây vĩ [C] cầm người xa vắng [Dm] rồi Chiều sang em [D] ơi thương ai hoa [Eb] rơi lá [C] rơi Người [C] ấy lòng hướng trăng [F] sao Hồn say chiến [C] bào tìm trong tiếng [Dm] đàn Mùi hương chưa phai ý giao [D] hòa còn nhớ [G7] chăng Mây [C] gió bốn phương giăng [Am] hàng Mùa thu thiêu [F] áo nét hoa mơ [C] màng Và anh với [Dm] nành kề vai [F] áo vấn [G7] vương Chiều [C] hỡi, đàn nhớ mong [F] nhau Tình thương bắc [C] cầu người đi hướng [Dm] nào Tìm trong chiêm [D] bao tóc mây [G7] dài gió viễn [C] khơi

Video hướng dẫn