1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chiều trên đồi thông

Cuộn trang

Chiều [C] xưa trên đồi thông Ta [F] đi dưới mây [Em] hồng Anh [F] yêu làn hương [Em] tóc Em còn nhớ hay [G7] không? Chiều [C] xưa trên đồi thông Tóc [F] em xoã buông [Em] dòng Ðê [F] mê tình một [Em] cõi Chan [G7] hòa niềm ước [C] mong. Chiều [F] nay về đồi [Dm] thông Hay tin em đã có [Em] chồng Mây [F] sầu giăng tám [Dm] hướng Ôi [G] còn nay tình hư [C7] không! Chiều [F] nay về đồi [Dm] thông Anh thao thức giữa mùa [C] đông Hương [G] tàn trên bến lạnh Nay [G7] còn đây gió bụi [C] hồng. Chiều [C] rơi trên đồi thông Bên [F] con suối ngược [Em] dòng Thôi [F] không còn gặp [Em] nữa Khi người đã sang [G7] sông. Chiều [C] rơi trên đồi thông Ta [F] mơn đoá hoa [Em] hồng Khơi [F] lên làn hương [Em] tóc Bay [G7] bay vờn mênh [C] mông.

Video hướng dẫn