1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chiều trên quê hương tôi

Trịnh Công Sơn (Trịnh Hồng Điền soạn cho guitar)
Nguồn: saigonocean.com