1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chiều về trên sông

Cuộn trang

Chiều [Bm] buông trên [E7] dòng sông Cửu [Bm] Long Như [E7] một cơn ước mong, ơi [Bm] chiều Về [G] đâu ơi [A] hàng cây gỗ [G] rong Nghiêng [A] mình trên sóng sông yêu [F#] kiều [F#7] Buồn [Bm] tôi không [E7] vì sao bỗng [Bm] dưng Theo [E7] đò ngang quá giang thương [Bm] chiều Bởi [Bm] vì thương [E] nhiều nên [E7] nhớ tình [Bm] yêu Bởi [Bm] vì đời còn nhiều khi là [E] mơ Bởi [Bm] vì đời còn nhiều khi thành [E] thơ [A] Có khi vui lửng [Bm][A] Có khi tuôn sầu [Bm] u Bởi [F#] vì chiều buồn chiều về dòng [Bm] sông Bởi [F#] vì tình đời nào chỉ thù [B] oán Hãy [B] cất tiếng ca cho đời thêm [Bm] buồn Hãy [B] cất tiếng ca cho lòng thôi khô [Bm] héo Chiều [Bm] buông trên [E7] dòng sông cuốn [Bm] mau Thương [E7] đời thương lẫn nhau trong [Bm] chiều Về [G] đây bọt [A] bèo muôn khắp [G] nơi Vui [A] buồn cho có đôi không [F#] nhiều [F#7] Ngày [Bm] mai sông [E7] về quê mến [Bm] yêu Cho [E7] trùng dương cũng theo hương [Bm] chiều Bể [Bm] sầu không [E] nhiều nhưng [E7] cũng đủ [Bm] yêu.

Video hướng dẫn