1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chiều về trên sông

Phạm Duy

Nguồn: hopamviet.com